În perioada 19 februarie – 19 aprilie 2024, cele 6 stații fixe ce formează rețeaua de monitorizare a calității aerului din județ operate de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași (3 în municipiul Iași și 3 în afara acestuia), sunt în programul de revizie generală ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Contractului subsecvent pentru lucrări de revizie generală la Acordul – cadru de prestări servicii pentru Dezvoltarea și optimizarea Rețelei Naționale de Monitorizarea Calității Aerului (RNMCA) din România, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și firma prestatoare ORION EUROPE SRL.

Astfel, pe parcursul celor 60 de zile prevăzute de contract pentru revizia generală, în cele 6 stații vor fi efectuate o serie de operațiuni necesare îndeplinirii criteriilor optime de performanță și de funcționare a echipamentelor/ instrumentelor/ accesoriilor prin verificarea parametrilor de funcționare, efectuarea corecțiilor și reglajelor necesare și înlocuirea tuturor consumabilelor, printre care: înlocuirea echipamentelor de aer condiționat, curățarea, verificarea și calibrarea pompelor de prelevare, a echipamenelor pentru colectarea datelor meteo, funcționalizarea UPS-urilor pentru stabilizarea alimentării cu energie electrică a stațiilor, verificarea și asigurarea funcționării sistemului de colectarea și trasmitere date (datalogger pentru achiziție date și aplicațiile software).

Pe perioada reviziei, stațiile vor furniza, cu echipamentele funcționale, date de monitorizare a poluanților ce pot fi consultate pe www.calitateaer.ro.

După operațiunile de revizie generală, se va proceda la repararea sau înlocuirea, după caz, a analizoarelor defecte și asigurarea consumabilelor necesare (butelii de gaz purtător, filtre), astfel încât rețeaua de monitorizare să devină funcțională la întreaga sa capacitate în cel mai scurt timp.