Institutul Regional de Oncologie Iași organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea a 17 posturi contractual vacante – perioada nedeterminată și 7 posturi contractual temporar-vacante – perioada determinată:

– 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, fără vechime ca asistent medical, pentru Compartiment de Endocrinologie;
– 2 posturi de asistent medical generalist, în cadrul Secției Clinice Oncologie Medicală, astfel:
– 1 post de asistent medical principal generalist, studii postliceale, cu minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
– 1 post de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
– 1 post de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minimum 1 an vechime ca asistent medical, pentru Secția Îngrijiri Paleative;
– 1 post de asistent medical debutant generalist, studii superioare, fără vechime ca asistent medical, pentru Secția Clinică Anestezie Terapie Intensivă;
– 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, fără vechime ca asistent medical, pentru Unitatea de Transfuzii Sanguine;
– 2 posturi de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, fără vechime ca asistent medical, pentru Spitalizare de Zi;
– 1 post de asistent de farmacie debutant, studii postliceale, fără vechime ca asistent medical de farmacie, pentru Farmacie;
– 1 post de asistent medical de radiologie, studii postliceale, cu minimum 6 luni vechime ca asistent medical, pentru Laboratorului de Medicină Nucleară;
– 2 posturi de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minimum 6 luni vechime ca asistent medical, pentru Cabinete de oncologie;
– 5 posturi infirmier, cu minimum studii generale și cu minimum 6 luni vechime în activitate, astfel:
– 1 post în cadrul Secției Clinice Chirurgie Oncologică I;
– 1 post în cadrul Secției Clinice Hematologie;
– 2 posturi în cadrul Secției Clinice Anestezie Terapie Intensivă;
– 1 post în cadrul Blocului Operator;
– 2 posturi de asistent medical generalist, în cadrul Secției Clinice Oncologie Medicală, astfel:
– 1 post de asistent medical debutant generalist, studii superioare, fără vechime ca asistent medical, temporar vacant până la data de 31.10.2025;
– 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, fără vechime ca asistent medical, temporar vacant până la data de 27.02.2026;
– 1 post de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minimum 6 luni vechime ca asistent medical, pentru Secția Clinică Hematologie, temporar vacant până la data de 26.04.2026;
– 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, fără vechime ca asistent medical, pentru Secția Clinică Hematologie – Compartiment Transplant Medular, temporar vacant până la data de 20.12.2025;
– 1 post de asistent medical debutant generalist, studii superioare, fără vechime ca asistent medical, pentru Secția Clinică Anestezie Terapie Intensivă, temporar vacant până la data de 08.04.2025;
– 1 post de asistent medical debutant generalist, studii postliceale, fără vechime ca asistent medical, pentru Spitalizare de Zi, temporar vacant până la data de 24.04.2026;
– 1 post de asistent medical generalist, studii postliceale, cu minimum 6 luni vechime ca asistent medical, pentru Ambulatoriu Integrat cu cabinete în specialitate, temporar vacant până la data de 22.06.2025.