Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a transmis o scrisoare deschisă către Biroul Prezidiului Academiei Române referitoare la reabilitarea Ansamblului Muzeal, Ion Creangă” Iași, prin proiectul “Călător pe meridiane culturale’, derulat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014‑2020.

Parteneriat pentru protejarea patrimoniului cultural român

Stimați membri ai Biroului Prezidiului Academiei Române,

Vă mulțumesc pentru interesul acordat conservării și protejării patrimoniului cultural. Consiliul Județean Iași are nevoie de parteneri onești și dedicați pentru a continua procesul de restaurare a obiectivelor culturale emblematice pentru comunitatea ieșeană.

Reabilitarea Ansamblului Muzeal ,,Ion Creangă” Iaşi, prin proiectul “Călător pe meridiane culturale’’, derulat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 și finanțat prin Instrumentul European de Vecinătate, a avut ca obiect consolidarea și modernizarea clădirii expoziției documentare “Ion Creangă”, restaurarea Bojdeucii scriitorului Ion Creangă și amenajarea spațiilor exterioare. Menționez că Bojdeuca a mai trecut prin alte cinci procese de renovare/restaurare/reprofilare, ultimul în anul 1984, când au fost înlocuite elementele structurale.

În ceea ce privește restaurarea actuală a Bojdeucii, soluțiile arhitecturale și tehnice alese au urmărit consolidarea clădirii în concordanță cu principiile de intervenție asupra monumentelor istorice. Lucrările de intervenție s-au făcut cu restauratori avizați, s-au folosit atât materiale, cât și tehnici tradiționale în procesul de restaurare. Proiectul a fost realizat în conformitate cu planurile avizate în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, așa cum au constatat și instituțiile avizatoare, și respectă condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente.

Pe această cale, invit membrii Biroului Prezidiului Academiei Române la evenimentul ce va marca redeschiderea Ansamblului muzeal, nădăjduind că experiența imediată cu universul literar pe care îl conservă Bojdeuca va fi mai grăitoare decât fotografiile de pe Internet sau alte surse neavizate de informare pe care le-ați folosit pentru a vă întemeia opinia formulată în scrisoarea pe care mi-ați adresat-o.

Totodată, acum că am ajuns în atenția dumneavoastră, fac apel la Biroul Prezidiului Academiei Române să întreprindă demersurile necesare pentru a putea salva un alt obiectiv de patrimoniu important pentru comunitatea ieșeană – „Casa şi Maousoleul Vasile Alecsandri” de la Mircești, pe care Academia Română le-a câștigat prin hotărâre judecătorească, dar nu le-a preluat efectiv, rămânând tot în folosința județului Iași. După 14 ani de blocaj în ceea ce privește situația imobilului, Consiliul Județean Iași a înaintat Academiei Române o nouă soluție de rezolvare a situației, dar la care nu a primit încă răspuns.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 152/29.03.2023 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Iaşi a imobilului „Casa şi Maousoleul Vasile Alecsandri”, situat în Comuna Mirceşti, judeţul Iaşi, înscris în cartea funciară nr. 61848, în vederea restituirii către Academia Română.

Ulterior, prin Procesul verbal nr.461/09.05.2023, încheiat între Academia Română și U.A.T. Județul Iași, Consiliul Județean Iași a luat în custodie, pe o perioadă de șase luni, imobilul mai sus menționat, pentru asigurarea continuității funcționării muzeului, următorul pas fiind preluarea în administrare de către Consiliul Județean a acestui obiectiv, astfel încât să putem investi în reabilitare. Termenul legal privind custodia pentru „Casa şi Maousoleul Vasile Alecsandri”, din comuna Mirceşti, judeţul Iaşi, a încetat la data de 09.11.2023, așa cum Consiliul Județean a transmis printr-o adresă transmisă Academiei Române pe 09.10.2023.

Am speranța că veți analiza cu celeritate propunerea noastră și că, împreună, vom face pași mai concreți spre salvgardarea patrimoniului cultural al Iașului, așa cum cred că așteaptă comunitatea noastră de la două instituții de prestigiu, cum sunt Consiliul Județean Iași și Academia Română.

Cu respect și gratitudine,

Președintele Consiliului Județean Iași,

COSTEL ALEXE