Duminică, 23 iulie 2023, s-au afișat rezultatele provizorii la concursul de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Ultima medie la buget, la Medicină Generală, este 9,50 (9,10, la taxă), la Asistență Medicală Generală – 8.56 (5,14, la taxă), la Nutriţie şi Dietetică – 9.40 (5, la taxă), la Medicină Dentară – 8 (7,40, la taxă), la Tehnică Dentară – 8.60 (5,80, la taxă), la Asistență de profilaxie stomatologică – 9 (9,40, la taxă), la Farmacie – 5,92, la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – 7,40 (6, la taxă),la Bioinginerie – 7,60, iar la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 5 (5,60, la taxă).

Notele la concursul de admitere ne-au depășit toate așteptările, demonstrează o pregătire temeinică a candidaților, mai ales la specializarea Medicină, unde ultima notă de admitere la buget a fost 9,50. A fost primul an când candidații au avut ca resursă bibliografică, pentru proba de biologie, manualul BARRON’S – Anatomie şi fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină, o decizie luată de majoritatea universităților care alcătuiesc Alianța Universitară G6-UMF. Am vrut să vedem, prin această hotărâre, o creștere a calității pregătirii viitorilor candidați, punând accent pe capacitatea de sinteză și de integrare a informațiilor. Uitându-mă la rezultatele de excepție, cred că a fost alegerea potrivită. ”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Contestații

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun on-line prin completarea cererii tip, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Se iau în considerare numai contestațiile care privesc rezultatul propriu obținut în urma concursului de admitere.

Confirmarea locului și înscrierea la facultate (până pe 4 august)

Candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data 4 august 2023, prin completarea fișei de înscriere, semnarea contractului de studii și achitarea taxei de înmatriculare.

În momentul confirmării locului, se depun următoarele acte:

– fișa de înscriere

– dovada achitării taxei de înmatriculare

– contractul de studii completat şi semnat

– diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original

– copie după certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul

– adeverinţa medicală depusă la încarcarea pe platformă

Candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data 4 august 2023, prin depunerea documentelor menţionate mai sus şi dovada achitării a 1/3 din valoarea taxei de şcolarizare.

Primii 50 de candidați din listă pot opta pentru ocuparea locurile cu taxă prin completarea unui angajament până la data de 4 august 2023, care va fi transmis on-line (în format scanat sau pdf) la adresa de e-mail a decanatului facultăţii la care a susţinut concurs de admitere.

Achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare se va face în intervalul 7-11 august 2023, după afișarea numărului de locuri neconfirmate de candidații admiși cu / fără taxă, doar de către candidații care au completat angajamentul și care se încadrează, în ordinea mediilor, în numărul de locuri rămase neconfirmate. Odată cu achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare, acești candidați vor completa și fișa de înscriere și vor achita taxa de înmatriculare. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/ adeverinței de bacalaureat, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, în momentul confirmării locului.

Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către student.