Licitația organizată de Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” pentru realizarea unei construcții modulare pe terenul unității școlare în care activitatea didactică să se desfășoare începând cu anul școlar 2023 – 2024 va fi reluată.

Procedura a fost organizată cu fonduri de la Primăria Municipiului Iași și cu supervizarea Inspectoratului Școlar Județean și a avut o prevedere bugetară de 850.000 lei fără TVA pentru perioada septembrie – decembrie 2023, suma urmând să fie suplimentată anual, din bugetul local, până la finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a Colegiului. Suma totală alocată de Primăria Municipiului Iași este astfel de 4.215.192,81 lei fără TVA.

Caietul de sarcini a fost achiziționat de patru companii interesate, dar până la termenul limită (9 iunie) a fost depusă o singură ofertă, din partea SC Trident GSA SRL. Din păcate, în urma analizării ofertei, aceasta a fost inacceptabilă, nefiind depusă garanția de participare, iar documentația fiind incompletă, nesemnată etc.

Documentația aferentă procedurii a fost refăcută, iar joi, 22 iunie 2023, licitația va fi reluată pe sistemul electronic de achiziții publice SICAP. Primăria Municipiului Iași va asigura în continuare fondurile necesare.

Construcția modulară vizată ar urma să includă 33 de săli de clasă, două laboratoare, cancelarie, sală de gimnastică, grupuri sanitare etc., pentru aceasta fiind necesare în jur de 120 de containere.

Reamintim că licitația pentru încredințarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a Colegiului Pedagogic, organizată de Primărie cu o prevedere bugetară de 79,2 milioane de lei, a atras patru oferte, care sunt în prezent în evaluare.

În urma demersurilor făcute de Primăria Municipiului Iași, Colegiul Pedagogic va fi consolidat și cu fonduri de la Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.