Consiliul Județean a primit avizul și a lansat în licitație publicăatribuirea acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României, pentru toate cele 98 de municipii, orașe și comune din județ, pentru pentru anii şcolari 2023 – 2027. Licitația se realizează pe 15 loturi, incluzând cinci zone de distribuție și trei tipuri de produse: lapte și produse lactate, panificație și fructe, respectiv mere. Valoarea totală estimată a acordului cadru este de 104.436,404,80 de lei, fără TVA. Prețul unitar, cu TVA, al produselor scoase la licitație este de 0,70 de lei pentru porția de fructe, 1,11 lei pentru porția de lapte și 0,65 de lei pentru porția de produse de panificație.

Traseul administrav greoi presupus de demararea noului Program pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, traseu care a presupus doptareaHG nr. 652/ 3 august 2023, stabilirea în data de 29 August a.c. de către Prefect a fructelor și măsurilor educaționale, publicarea Ordinului comum al ANAP si MADR privind documentația de licitație, în MO din803 din 6 septembrie 2023, emiterea celor 98 de HCL-uri de neasumare a răspunderii precum și emiterea Avizului ANAP pentru documentația de atribuire abia săptămâna trecută, a făcut ca acum această licitație să ajungă în Sistemul electronic de achiziții publice. Cu toate acestea suntem primul județ dintre cele mari care a demarat noua procedură și căutăm soluții legale ca, până la finalizarea acestei proceduri foarte mari, de peste 100 milioane lei, să facem cumva ca elevii să beneficieze de aceste produse mai repede.”, adeclarat Marius Sorin DANGĂ, vicepreședinte al CJ Iași.

De Programul pentru școli al României, beneficiază copiii înscriși la grădinițele de stat sau private, elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și cei din învățământul special. La nivelul județului Iași vor primi astfel de produse 83.405 școlari și preșcolari din 544 de unități de învățământ. Pe parcursul unei săptămâni, se acordă fiecărui școlar sau preșcolar câte două porții de fructe, cinci porții de lapte și produse lactate, precum și cinci porții de panificație.