Astăzi a fost semnat Ordinul de Prefect privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Baciu Cezar Alexandru, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Iași și Viceprimar al municipiului Iași.

Instituția Prefectului – județul Iași a fost sesizată de către Partidul Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Iași cu privire la faptul că domnul Baciu Cezar Alexandru, consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Iași și Viceprimar al municipiului Iași, și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic și solicită constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a acestuia, fiind anexate și hotărârile judecătorești.

În urma analizării documentelor transmise, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea Ordinului, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. 2, lit.”j”, alin. 5, alin. 12 și alin. 20 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.152, alin.8 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ”(8) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate”.