Datele şi documentele vremii atestă faptul că domnitorul Moldovei – Mihail Sturdza – a aprobat la 3 ianuarie 1835 „Proiectul Sfatului administrativ pentru formarea Roatei de pojarnici pentru oraşul Iaşi”, cu rezoluţia de „punere grabnică în aplicare”.

La 15 mai 1835, comisia desemnată cu înfiinţarea primei unităţi de pompieri militariînainta un raport domnitorului prin care semnalează că au fost rezolvate problemele legate de organizarea unităţii, completarea efectivelor, tehnica de intervenţie, cazărmile, uniformele şi asigurarea materială.

De la 15 mai 1835, “Roata de pojarnici” a început să funcţioneze, sub comanda căpitanului Bacinschi şi a locotenenţilor Racliş şi Măcărescu. “Pojarnicii” au fost luaţi de la diferite arme. La origine, nu au existat ofiţeri de pompieri ca formaţie: unul era cavalerist, altul infanterist, altul artilerist. Primul căpitan-comandant de pompieri consemnat la Iaşi a fost Bacinschi, cel al cărui nume îl poartă astăzi o stradă din municipiul Iaşi.

La Bucureşti, o companie similară avea să fie înfiinţată abia 10 ani mai târziu.

Pojarnicii ieşeni aveau la dispoziţie 76 de cai, 24 de sacale, patru tulumbe şi cinci căruţe. Anexa la Regulamentul de înfiinţare a „roatei“ prevedea că „toate instrumenturile de pojar“ trebuie ţinute sub acoperiş, vara, iar iarna la loc ferit de îngheţ. De asemenea, paharele de aramă de la tulumbe trebuiau unse cu său după fiecare utilizare, ca şi furtunurile, care erau confecţionate din piele. Pentru că lucrurile fuseseră organizate în stil cazon, cât se poate de serios, o dovedeşte şi faptul că proiectul aprobat la 1835 prevedea şi portul unei uniforme specifice: „vor avea mundire, după forma de pedestrime a Miliţiei… cu guler vânăt şi cu şase bunghi albi. Pantalonii cu postav sur, căzăceşti, cu vipisca vânătă“. Această „roată“ era alcătuită din 3 ofiţeri, 9 unterofiţeri (subofiţeri), 2 barbancici (cei care aveau grijă de cai), 90 de soldaţi pojarnici şi un conoval (fierar).

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 consfinţeşte reforma sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă din România.

În acest context s-a creat o nouă structură cu atribuţii complexe, dar comune, prin reunirea Grupului de pompieri „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi cu Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Iaşi, în scopul apărării vieţii oamenilor, a patrimoniului, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale, de restabilire rapidă a stării de normalitate în urma producerii unor situaţii de urgenţă (incendii, calamităţi naturale, catastrofe, accidente rutiere etc.).

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, acestea sunt constituite ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, înfiinţate, în fiecare judeţ şi la nivelul municipiului Bucureşti, în scopul managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

În subordinea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi se află două detaşamente de pompieri care funcţionează în municipiul Iaşi, două secţii de pompieri la Paşcani şi Târgu Frumos, cu punctele de lucru de la Hârlău, Podu Iloaiei şi Răducăneni.

Inspectoratul are în dotare echipamente şi mijloace de intervenţie performante destinate stingerii incendiilor, acordării primului ajutor medical calificat şi salvării vieţii din diferite medii ostile. Dotarea inspectoratului este într-un permanent proces de reînnoire, cu autospeciale dintre cele mai moderne, necesare asigurării unor intervenţii eficiente şi asigurării gradului de securitate a salvatorului şi a celui salvat.

Salvatorii ieşeni, foşti pojarnici, intervin astăzi în toate situaţiile de urgenţă. Acest lucru presupune asumarea de responsabilităţi în plus, printre care intervenţia în cazul unor accidente grave, pentru descarcerare, prin componenta SMURD (Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare). Acum, domeniul de activitate este mult lărgit în jurul periclitării vieţii omului, atât de dezastrele naturale, cât şi de echipamente şi utilaje tehnologice. SMURD-ul însumează 30% din totalul acţiunilor. Cetățenii s-au obişnuit să sune la 112, numărul unic pentru apeluri de urgenţe, aproape în orice situaţie şi când o persoană se blochează în lift, şi în caz de înec, şi în situaţia în care anumite animale cad în fântâni sau lacuri. Echipajele SMURD au început să funcționeze încă din anul 2005, iar în septembrie 2007 a avut loc inaugurarea echipajelor de prim-ajutor de tip SMURD din județul Iasi, unde au fost primite încă șase ambulanțe, distribuite în județ. De asemenea, SMURD Iași folosește pentru misiunile de salvare aero-medicale, elicopterul ușor multifuncțional Eurocopter EC 135 aflat în dotarea Unității Speciale de Aviație a Ministerului Afacerilor Interne.

Obiectivul de bază al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi este să asigure, cu profesionalism, rezolvarea problemelor operaţionale ce vizează apărarea vieţii, a bunurilor şi protecţia mediului, monitorizarea tipurilor de risc, evaluarea situaţiei operative, organizarea intervenţiei, a activităţilor specifice de medicină la dezastre, de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare.

Cu această ocazie, pompierii ieşeni, în data de 14 mai, ora 11.30, vor ţine un moment de reculegere în memoria înaintaşilor pompierilor ieşeni şi a salvatorilor care şi-au pierdut viaţa la datorie de-a lungul timpului până astăzi și va avea loc o slujbă Te-Deum la Capela unității.

În data de 15 mai, între orele 10:00 – 18:00, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt dinmunicipiul Iași, va avea loc o expoziție a autospecialelor și a tehnicii de intervenţie, vor fi efectuate exerciţii demonstrative cu privire la procedeele de descarcerare și acordare a primului ajutor în diferite situaţii.

De asemenea, vor fi organizate activități de informare a cetăţenilor și distribuire de materiale specifice campaniilor „R.I.S.C. ” „F.O.C.” și ”Nu tremur la cutremur”, în cadrul punctului de informare.

Persoanelor interesate în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ militar, li se va prezenta oferta educaţională pentru anul 2023.

Între orele 10:00-18:00, va fi organizată “Ziua Porţilor Deschise”, activitate desfăşurată în subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi (Detașamentul 1 de Pompieri Iași, Detașamentul 2 de Pompieri Iași, Secţia de Pompieri Paşcani și Secţia de Pompieri Târgu Frumos).

Astăzi, în contextul actual, când mii de oameni îşi pierd viaţa în diferite situaţii de urgenţă, salvatorii ieşeni sunt la datorie pentru apărarea vieţii şi bunurilor, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, sub deviza ,,CURAJ şi DEVOTAMENT”.