Sindicaliștii ProLex au învins în instanță Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, acesta din urmă fiind acum bun de plată. Potrivit unei decizii judecătorești, sindicaliștii de la ProLex trebuie să primească de la ministerul menționat sume bănești reprezentând penalitățile pentru fiecare zi de neacordare a normei de hrană, prin punerea inexecutare a sentinței judecătorești.

“Admite în parte cererea. Obligă pârâtul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei la plata către fiecare dintre reclamanţi a unei penalităţi în cuantum de 100 de lei pe zi de întârziere de la data de 24.02.2023 până la 10.05.2023. Respinge în rest cererea ca fiind neîntemeiată. Obligă pârâtul la plata către reclamanţi a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, onorariu avocat acordat în conformitate cu art. 453 alin. 2 C pt civ”, se arată in decizia instanţei, publicată in data de 15 iunie 2023.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs in termen de 5 zile.