Având în vedere creșterea constantă a numărului de tinere familii și a numărului de cereri de înscriere de copii la cele două creșe existente în comuna noastră, Primăria Comunei Miroslava va înființa o nouă structură de tip creșă. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat în ședința Consiliului Local de miercuri, 2 august. Aleșii locali au decis și modificarea organigramei Creșei Miroslava, în subordinea căreia va funcționa noua structură educațională. Astfel, pe lângă cele existente, statul de funcții va cuprinde un post asistent medical, șase posturi educator-puericultor, opt posturi îngrijitoare și un post femeie de serviciu.

Noul centru educațional va fi amenajat în satul Valea Adâncă și va fi format din patru grupe de antepreșcolari. Pe lângă acestea vor fi și cinci grupe de preșcolari.

Ținând cont de faptul că primăria nu deține astfel de spații în zonă, în prezent se desfășoară o procedură de închiriere a unui imobil necesar funcționării noii structuri educaționale. Conform caietului de sarcini, durata contractului va fi de 12 luni, cu posibilitate de prelungire în funcție de existența necesității aferente și de disponibilitatea fondurilor. Semnarea contractului este estimată să aibă loc pe data de 21 august, data dării în folosință a spațiului închiriat urmând a avea loc pe 30 august. Valoarea maximă a contractului va fi de 543.147 lei/an, suma având la bază un raport întocmit de un evaluator membru ANEVAR.