Finanţarea proiectului privind realizarea unui sistem de semnalizare automatizat aferent proiectului de Modernizare a Depoului din zona Dacia a fost aprobat prin Planul de Redresare şi Rezilienţă. Mai concret, este vorba despre semnalizarea automatizată pentru zona de acces la viitorul Depou, precum şi pentru podul peste pârâul Dacia, str. Strămoşilor şi Rond Dacia.

Bugetul aprobat aferent investiţiei se ridică la 2.877.079, 57 lei (adică 584.451,54 Euro).

Valoarea totală a contractelor din cadrul Proiectului Investițional – Modernizare Depou, prin PNRR, Componenta C10 este de 9.139.451,54 Euro, respectiv 44.990.778,07 lei fără TVA.