În cadrul Școlii Gimnaziale “Veronica Micle”, Iași s-au desfășurat astăzi o serie de activități sub motto-ul “PACE PENTRU PLANETĂ. O PLANETĂ A PĂCII”, activități specifice temei generale a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), cu un accent special pe domeniile privind PACEA și PLANETA.

Cu ocazia Săptămânii Educației Globale 2023, profesorii organizatori au mijlocit dezvoltarea unor schimburi interculturale de bună practică dintre elevii refugiați din Ucraina și elevii români. Prin activități precum expoziție fotografică, storytelling, proiecții de film, lucrări colaborative, voluntariat și participarea la ateliere de cunoaștere, socializare și consiliere cadrele didactice au dorit să faciliteze integrarea copiilor refugiați, să deschidă porțile unui dialog în vederea vindecării de traumele războiului.

Educarea și conștientizarea cu privire la aspecte care țin de buna relaționare dintre oameni, diplomație și rezolvarea conflictelor prin comunicare au fost obiectivele proiectului “Pacea prin ochi de copil”.

Elevii Școlii Gimnaziale “Veronica Micle” din Iași activează ca voluntari în vederea ajutorării copiilor ucraineni pentru învățarea limbii și literaturii române.

Lucrare colaborativă a elevilor din clasa a VIII-a.