Într-un comunicat de presă, primarul comunei Rediu a anunțat că a transmis o cerere de chemare in judecată a Consiliului Local al comunei cu scopul dizolvării de drept a acestuia.

„Astăzi am depus pe rolul Tribunalului Iași o cerere de chemare în judecară a Consiliului Local al Comunei Rediu, solicitând instanței de judecată ca prin hotărârea pe care o va pronunța să constate dizolvarea de drept a autorității publice locale pârâte.

Legiuitorul a prevăzut în cuprinsul alin. (2) al art. 143 din O.U.G. 57/2019 - Cod Administrativ aptitudinea, atât a Primarului, cât și a oricărei persoane interesate, de a sesiza Instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile de dizolvare de drept a Consiliului Local prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol. Dizolvarea se configurează drept sancțiune ce operează ope legis în cazul în care Consiliul Local „nu a adoptat nicio hotărâre în 3 ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive”. 

Celeritatea aplicării acestei măsuri se justifică prin necesitatea restabilirii unui echilibru funcțional la nivelul autorităților administrației publice locale.

Cetățenii comunei Rediu au cunoștință despre comportamentul iresponsabil al consilierilor locali și știu că dezbaterile cu privire la proiectele propuse tind să se îndepărteze în conținut și discuții de la noțiunea de interes public local, aleșii demostrând un exercițiu al interesului personal-politic și nu unul care să vizeze grija față de comunitatea din care fac parte.

Actul deliberativ manifestat până acum în ședințele de consiliu local organizate în comuna noastră face, incontestabil, dovada îndepărtării consilierilor locali de la obiectivul ocrotirii interesului public și al cetățenilor.

Refuzul nejustificat de a participa – fie la ședințe, fie la susținerea proiectelor locale, anume refuzul de a aproba proiectele ce se doresc a fi implementate în beneficiul cetățenilor, este calificat de către legiuitor ca simbolizând o abatere suficient de gravă încât să atragă o sancțiune cu aplicabilitate instantanee față de care Instanța urmează doar să dispună constatarea sa: dizolvarea consiliului local.

Apelez la intervenția instanței de judecată pentru că urmăresc cenzurarea perpetuării activităților inadecvate a acestor aleși locali, activități contrare responsabilităților ce se circumscriu exercitării mandatului cu care au fost investiți de către cetățenii comunei, de către vecinii mei.

Am încredere că legea va fi aplicată și, totodată, am încredere că cetățenii investesc cu încredere acest demers fiind, fără doar și poate, la curent cu activitățile și preocupările consilierilor locali ai comunei noastre.

Așa să ne ajute Dumnezeu!” se arată în comunicatul transmis de către primarul Ciprian Grosu.