Începând de astăzi, autoritățile publice nu mai au voie să ceară dosare cu sau fără șină în următoarele contexte: furnizarea serviciilor publice, situația concursurilor sau ipoteza procedurilor de achiziții publice.
Eliminarea obligativității dosarelor cu șină este reglementată printr-o lege adoptată la începutul lunii decembrie a anului precedent de Camera Deputaților, ce a fost ulterior promulgată de către președintele Klaus Iohannis.
Este vorba despre LEGEA nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale si pentru modificarea și completarea unor acte normative.


A se vedea în acest sens, https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19899


Astfel, principalele prevederi ale legii prin care românii vor scăpa de dosarul cu șină sunt:
„Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar.
Prevederile sunt aplicabile numai acelor servicii publice pentru care este obligatorie, conform legii, completarea unor formulare sau cereri.
Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Toate instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet.
Totodată, instituțiile publice sunt obligate să nu mai ceară copii legalizate după anumite documente:
Fiecare instituție publică, organ de specialitate al administrației publice centrale sau locale, precum și persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obținut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, este obligată să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.
În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituția publică, organul de specialitate al administrației publice centrale sau locale ori persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obținut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, este obligată/obligat să o accepte.
Se interzice instituțiilor publice, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către alte instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoane juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.
Instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, solicită entităţilor care au emis documentele menționate mai sus, în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public.
Instituțiile publice, obligate să accepte documente cu semnătură electronică. Așadar, instituțiile publice sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate transmisă prin e-mail.
Dispare și obligativitatea de a depune opii legalizate, acestea fiind înlocuite de certificarea conformității cu originalul de către funcționarul competent.
Legea prevede și faptul că autoritățile nu au voie să solicite cetățenilor copii după avize sau alte documente emise tot de instiuții publice.

Autoritățile trebuie să ceară aceste înscrisuri instituțiilor care le-au emis.
Acest act normativ a fost promulgat la începutul anului, însă abia astăzi, data de 04.07.2023 a intrat în vigoare.

avocat Daniela Strungariu, BAROUL IAȘI