Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Cuza Vodă ” Iaşi organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, la sediul unităţii din str. Cuza Vodă, nr. 34, concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:
A. Funcţii de execuție:
– Infirmier – 1 post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul secției clinice Obstetrică Ginecologie I;
– Infirmier – 1 post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul secției clinice Obstetrică Ginecologie III;
– Infirmier – 1 post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Bloc nașteri;
– Infirmier – 1 post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul secției clinice ATI;
– Infirmier, treaptă debutant – 1 post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului Bloc operator
– Infirmier, treaptă debutant – 1 post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul secției clinice Neonatologie II – prematuri

Condiţii specifice :
a. Studii :
– Infirmier, în cadrul secției clinice Obstetrică Ginecologie I – studii medii 10 clase;
– Infirmier, în cadrul secției clinice Obstetrică Ginecologie III – studii medii 10 clase;
– Infirmier, în cadrul compartimentului Bloc nașteri – studii medii 10 clase;
– Infirmier, în cadrul secției clinice ATI – școala generală;
– Infirmier, treaptă debutant, în cadrul compartimentului Bloc operator – studii medii 10 clase;
– Infirmier, treaptă debutant, în cadrul secției clinice Neonatologie II – prematuri – absolvent liceu;
– Infirmier și infirmier, treaptă debutant – curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;

b. Vechime :
– Infirmier – 6 luni vechime în activitate;
– Infirmier debutant – nu necesită vechime;

Toate probele concursului se desfășoară la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Cuza Vodă” din Iaşi, str. Cuza Vodă, nr. 34, astfel:
• selecţia dosarelor de înscriere în data de 19.04.2024 ora 10,00;
• proba scrisă în data de 26.04.2024, ora 9,00;
• proba practică în data de 08.05.2024, ora 9,00;
• proba interviului în data de 14.05.2024, ora 9,00.
Orele stabilite pentru probele de concurs sunt orientative.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 18.04.2024, ora 14:00.

B. Date contact: Spitalul Clinic de Obstetricǎ Ginecologie „Cuza Vodă”, str. Cuza Vodǎ, nr 34, Pavilion Administrativ, tel. 0232-213000, int. 191.
Anunțul detaliat privind desfășurarea concursului, precum și bibliografia de concurs sunt afișate la avizierul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă” Iași și pe site-ul www.spitalcuzavodaiasi.ro secțiunea Ştiri şi Evenimente.