În perioada 20 aprilie – 05 mai 2023, INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN IAŞI desfășoară activități de înscriere a candidaților, bărbați şi femei, în vederea participării la concursurile de admitere organizate în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea aprilie-iunie 2023.

Tinerii care doresc să devină jandarmi pot opta pentru Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani sau Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni, fiind disponibile 700 locuri.

Pentru a participa la concursurile de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

p) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Cererea-tip de înscriere și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar se descarcă de pe site-ul www.jandarmeriaiasi.ro (secțiunea Carieră – Anunțuri admiteri), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC, la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 05.05.2023.

Termenul de întocmire și depunere al dosarului de candidat la Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași este 15.05.2023.

Informațiile privind admiterea se găsesc pe site-ul unității www.jandarmeriaiasi.ro, secțiunea Carieră – Anunțuri admiteri, iar pentru alte detalii suplimentare, cei interesați se pot adresa și la tel. 0232-410425 int. 24604 – Serviciul Resurse Umane.