În urma demersurilor iniţiate de Episcopia Romano-Catolică Iaşi, Ministerul Culturii a acordat avizul prealabil nr. 2050 din 27 martie 2024 privind înfiinţarea Ansamblului Muzeal Catolic Iaşi.

Avizul a fost obţinut în urma solicitării depuse de Episcopia Romano-Catolică Iaşi la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi. Cererea a fost analizată în şedinţa Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din 12 martie 2024. În baza documentaţiei depuse, comisia a propus Ministerului Culturii acordarea avizului prealabil, care a fost emis la 27 martie 2024. Este vorba despre prima etapă importantă în vederea acreditării Ansamblului Muzeal Catolic al Episcopiei noastre.

Necesitatea înfiinţării unui muzeu catolic la Iaşi s-a conturat în contextul descoperirilor cu valoare istorică şi de cult făcute cu ocazia restaurării Catedralei istorice “Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi, inclusă pe lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi în anul 2015, având codul de clasificare cod LMI IS-II-m-A-04074. Numeroasele bunuri culturale specifice (obiecte de cult, veşminte preoţeşti, însemne religioase), precum şi bunurile de natură arheologică (monede, fragmente de ceramică) reprezintă valori patrimoniale deosebite care trebuie supuse proceselor de conservare şi restaurare în scopul promovării lor şi a cunoaşterii culturii catolice de pe aceste meleaguri.

Astfel, cu binecuvântarea PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, s-a încredinţat misiunea întocmirii documentaţiei necesare muzeografului Carmil Chelaru, care va coordona activitatea noului muzeu catolic.

Ansamblul Muzeal Catolic Iaşi cuprinde pentru început trei spaţii: Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”, Cripta Catedralei istorice şi “Memorialul Durcovici” aflat la subsolul Catedralei “Sfânta Fecioară Maria, Regină”. În perioada următoare va fi amenajată, în Cripta Catedralei, prima expoziţie permanentă a noului muzeu.

Vom reveni cu informaţii suplimentare legate de inaugurarea oficială a Ansamblului Muzeal Catolic, precum şi cu programul de vizitare al acestuia.