• Peste 1.000 de studenți au urmat stagii de internship în cadrul companiei în anul universitar 2022-2023 
  • Compania susține sistemul de învățământ profesional dual de peste 10 ani, de la reînființarea acestuia în România

Pentru Continental implicarea în educație este o direcție strategică, astfel că, de peste 20 de ani, compania derulează numeroase parteneriate cu instituțiile de învățământ din România pentru a asigura un cadru modern de lucru după finalizarea studiilor tinerilor care doresc să dezvolte tehnologiile viitorului.

“În colaborare cu universitățile și partenerii din sistemul de învățământ preuniversitar, am continuat la nivel național să susținem dezvoltarea educației în comunitățile în care activăm. Astfel, fie că vorbim despre introducerea de noi materii în curricula universitară, care să poată susține nevoia din ce în ce mai mare de specialiști în industrie, precum și implicarea companiei în inițierea și derularea cu succes a școlii profesionale duale, suntem activi pentru a ne asigura că toate demersurile vor crea un impact pozitiv în societate și în industrie. Avem în desfășurare parteneriate strategice cu universităţile, iar cum maşina devine acum un sistem definit de software, avem nevoie de oameni specializaţi în software, IT, tehnologie cloud, securitate cibernetică, big data, inteligenţă artificială”, spune Dr. Christian von Albrichsfeld, Country Head Continental România.

Circa 1.000 de studenți participă la stagii de internship la sediile companiei din România și la alte activități organizate de companie precum programe de practică, concursuri, vizite și prezentări. Mai mult decât atât, studenților în internship li se adaugă alții care sunt susținuți de companie prin burse de studiu și de cercetare sau care urmează cursuri ținute de specialiștii Continental la cele 20 de universități partenere.

Locațiile din Timișoara, concentrate pe dezvoltarea profesioniștilor din vestul țării

În anul universitar 2022-2023, sediile Continental din Timișoara (Anvelope, Automotive și ContiTech) au continuat parteneriatele esențiale cu Universitatea Politehnica și cu Universitatea de Vest, ambele din Timișoara. Prin participarea activă la diferite activități care au avut ca scop formarea  studenților și pentru a crea împreună posibilități de optimizare a curriculei, compania asigură un cadru potrivit de lucru după finalizarea studiilor.

Programe care vizează completarea curriculei universitare a instituțiilor de învățământ superior sunt organizate în direcția de masterat pe temele Artificial Intelligence, Cybersecurity, Machine Learning, Big Data sau Cloud Computing. Odată aprofundate aceste domenii, tinerii au ocazia să lucreze apoi în cadrul companiei pentru a contribui la creșterea industriei automotive și la construirea unui viitor al mobilității durabile.

Pe lângă parteneriatele de durată cu Universitatea Politehnica din Timișoara și Universitatea de Vest din Timișoara, locațiile Continental din capitala Banatului au colaborări fructuoase și cu universități din Arad sau București cu care desfășoară multe proiecte de viitor.

Peste 50 de angajați din cadrul companiei, din cele trei sedii (Automotive, Tires și ContiTech). Compania are și membri în comitete directoare din cadrul universităților din țară, contribuind la actualizarea constantă a curriculei și dezvoltarea de noi programe de licență și master care să formeze atât noi competențe necesare în industrie, cât și cei mai buni absolvenți de specialitate.

Continental colaborează cu universitățile predând studenților discipline de interes pentru industria auto din România. Iar peste 500 de studenți au participat în ultimul an universitar la stagii de pregătire sau au efectuat practica de vară în cadrul companiei. Locațiile Continental s-au implicat și în susținerea materială și financiară a unor programe propuse de universități și organizații studențești prin care s-au dotat laboratoare sau care au presupus parteneriate în proiecte europene precum și finanțare de programe de cercetare.

În ceea ce privește învățământul preuniversitar, au existat nenumărate vizite ale elevilor și studenților în sediile companiei, organizate în cadrul programului Școala Altfel, cu scopul de a le oferi acestora șansa de a descoperi și a înțelege mai bine ce presupune ceea ce realizează Continental în orașul de pe malurile Begăi. De asemenea, implicarea în susținerea școlii profesionale duale stimulează pregătirea viitorilor tehnicieni care pot contribui la a transforma în realitate planurile de viitor din industrie. Peste 200 de actuali elevi se află, în acest an școlar, sub îndrumarea mentorilor din locațiile din țară ale companiei.

Continental Sibiu modelează și dezvoltă viitorul prin parteneriate puternice cu licee și universități

Și în anul universitar 2022-2023, Continental Sibiu a derulat parteneriatele strategice cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, precum și în colaborări de impact cu universitățile din Alba Iulia, Tg. Mureș, Cluj Napoca și Pitești.

Peste 300 de studenți lucrează la Continental Sibiu, în cadrul unui program de internship plătit, cu program flexibil. Celor 300 de studenți li se adaugă anual, pe perioada verii, încă 80 de studenți ca parte din programul de Summer Internship.

Compania  sprijină și formarea acestora, având peste 40 de experți Continental care predau cursuri și laboratoare în universitățile partenere și care colaborează îndeaproape cu peste 50 de ambasadori Continental care reprezintă compania în instituțiile de învățământ superior, contribuie la adaptarea curiculei universitare și organizează constant activități pentru studenți, cum ar fi concursuri, prezentări tehnice, tururi ale companiei și multe altele.

Continental Sibiu se implică activ în promovarea și dezvoltarea învățământului profesional dual încă din anul 2018, observând de la an la an cum crește interesul pentru învățarea unei meserii pe piața din România.

Adițional elevilor de școală duală, Continental Sibiu susține aproximativ 80 de elevi de la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” și Colegiul Tehnic Energetic prin programe de practică comasată, contribuind la creșterea și calificarea forței de muncă locale.

La Iași Continental pune bazele viitorilor experți din industria automotive

Continental a extins la Iași un parteneriat solid cu mediul academic, atât cu Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, precum și cu universitățile din regiune: Suceava sau Galați.

Peste 100 de studenți au optat la facultate pentru disciplina “Ingineria software specifică automobilelor” (ISSA), dezvoltată de Continental în parteneriat cu Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Informatică din Iași. Zece specialiști din cadrul companiei au susținut laboratoare în cadrul celor două facultăți, punând astfel bazele viitorilor experți din industria automotive.

În parteneriat cu Orange și cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, compania a deschis la Iași cel de-al doilea laborator 5G din România, un hub în care mediul academic, startup-urile și companiile din regiunea Moldovei pot să inoveze și să testeze soluțiile bazate pe tehnologia 5G.

În vara acestui an, 128 de studenți au făcut parte din programul de practică de vară în Continental Iași, iar în anul universitar 2022-2023, compania a oferit 17 burse studenților cu rezultate academice bune din Suceava, Iași, Brașov și Cluj și 2 burse doctorale.

Implicare continuă în extinderea și consolidarea sistemului de educație profesional dual

De peste 10 ani Continental se implică activ în dezvoltarea sistemului de învățământ dual, după model german, în România. În acest răstimp, sute de elevi au urmat stagiile de pregătire și au fost angajați în fabricile unde compania își desfășoară activitatea.  

Continental este inițiator și participant la reintroducerea sistemului dual de școală profesională la nivel național și la Colegiul Energetic “Regele Ferdinand I” din Timișoara încă din 2012, de la reînființarea claselor cu acest profil. De asemenea, compania a sprijinit în același fel și din același an Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu“, din Carei, și Școala Profesională Germană Kronstadt din Brașov și a continuat să susțină învățământul profesional dual ulterior și în Sibiu, prin colaborarea cu Liceul Tehnologic „Independența” și Colegiul Tehnic Energetic.

Investițiile în această formă de învățământ sunt de sute de mii de euro în cei peste 10 ani, fonduri care vizează dotarea de laboratoare, susținerea transportului, a meselor și a burselor elevilor, precum și promovarea școlii profesionale duale după model german.

În total, peste 700 de tineri, absolvenți sau actuali elevi, transformă cunoștințele dobândite în cadrul stagiilor de practică în companie în aplicații practice prin care contribuie la dezvoltarea industriei automotive.