În perioada februarie 2022 –  septembrie 2023 șapte grupuri de acțiune locală din județul Iași (GAL Valea Prutului, GAL Stejarii Argintii, GAL Colinele Iașilor, GAL Ștefan cel Mare, GAL Stejarul, GAL Codrii Pașcanilor, GAL Dealurile Bohotinului) au implementat proiectul de cooperare „Aroma rețetelor locale – o carte magică 3D pentru promovarea produselor, tradițiilor și turismului”, finanțat prin Programul LEADER, sM 19.3B, PNDR 2014 – 2020.

Pornind la pas prin comunitățile din cele șapte grupuri de acțiune locală, au fost culese 83 de rețete moldovenești, câteva dintre acestea regăsindu-se în cele 21 de filmulețe care promovează turismul gastronomic, pun în valoare comunitățile rurale, gospodinele și gospodarii. Prin acest proiect, producătorii din teritoriu au beneficiat de seminarii de prezentare a metodelor de protejare marca produs (OSIM, produs tradițional), marketing, și branding pentru a-și pune mai bine în valoare produsele pe viitor. Elementul de inovație este dat de cartea de bucate electronică (video book) care fac rețetele moldovenești interesante și accesibile mai multor generații.

Obiectivul general al proiectului: a constat în stimularea turismului prin identificarea rețetelor tradiționale locale din teritoriile GAL-urilor partenere utilizând metode inovative și interactive.

Printre rezultatele obținute se numără: 2 conferințe de promovare; 7 caravane de informare în teritoriile GAL-urilor partenere; peste 83 de rețete documentate în cele 60 de U.A.T-uri acoperite de GAL-uri; 21 rețete filmate; 1 concurs de rețete filmate de către amatori, 20 de participanți, 3 finaliști; 1 eveniment de promovare, prezentare și premiere finaliști, prezentare produse locale culinare, meșteșugărit și artizanat, minoritati; 1 film de prezentare comun; 1 carte de bucate electronică (video book); 1 website comun de promovare a proiectului și de promovare turistică a teritoriului www.arome3d.ro; 2 seminarii de prezentare a metodelor de protejare marca produs (OSIM, produs tradițional), marketing, branding dedicat producătorilorilor și meșterilor locali.

Valoarea totală a proiectului de cooperare este de 143.283,00 euro;

Sursa de finanțare: Programul LEADER, Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014 -2020.
Măsura: 19.3B „Implementarea activitatilor de cooperare ale GAL-urilor selectate”
Scopul acestei măsuri de finanțare constă în încurajarea și sprijinul Grupurilor de Acțiune Locală să efectueze acțiuni comune cu alte structuri DLRC în vederea îmbunătățiri potențialului zonelor LEADER. Acest program este un instrument important pentru actorii din mediul rural, fiind un mecanism eficient pentru a ajuta zonele rurale să se dezvolte și să găsească împreună soluții la problemele comune.