Ambrozia trebuie prevenită, combătută și distrusă de pe toate terenurile intravilane sau extravilane. Sancțiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge până la 20.000 de lei

Nu este deloc întâmplător faptul că există legislație specifică dedicată unei singure specii din lista europeană a speciilor invazive – ambrozia. Deşi denumirea sa face trimitere la băutura zeilor, aceasta este de fapt o „cutie a Pandorei”. A primit această denumire datorită faptului că produce o cantitate foarte mare de polen. Denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, aceasta se distinge prin răspândirea tot mai largă şi, din cauza potenţialului alergen al polenului său, prin efecte negative mult mai accentuate comparativ cu celelalte specii invazive.

Este o specie originară din America de Nord, de unde a fost introdusă accidental în Europa la jumătatea sec. al XIX-lea (1863, în Germania), astăzi ajungând să fie invazivă pe aproape tot continentul. În România a fost identificată pentru prima oară în gara Orşova (jud. Mehedinţi), în anul 1908 [Javorka 1910, citat de Ţopa & Boşcaiu 1965]. Populaţia de A. artemisiifolia de la Orşova era considerată de către Ţopa & Boşcaiu (1965) “o populaţie în curs de aclimatizare şi naturalizare, care tinde să devină un factor activ de iradiere”, planta intrând într-o “fază de expansiune” în România. Această apreciere era foarte îndreptăţită, având în vedere faptul că, în prezent, această specie este răspândită aproape în întreaga ţară, mai ales în habitatele ruderale (buruienării) asociate căilor ferate şi drumurilor, de unde pătrunde ca buruiană în culturile agricole. În perioada înfloririi produce o cantitate foarte mare de polen alergenic.

Alergiile provocate de ambrozie apar de obicei în lunile august și septembrie, după perioada de polenizare a gramineelor şi a altor buruieni comune. Polenul de ambrozie afectează sănătatea umană, cauzând rino-conjunctivită, astm bronșic şi, mai rar, dermatită de contact sau urticarie. 10 până la 15% din populație este potențial alergică, iar un sfert din acest procent va suferi în plus de astm.

Polenul de ambrozie creşte numărul alergiilor. Rinitele alergice afectează concentrarea şi funcţionalitatea cognitivă şi conduc la o productivitate mai mică a celor care muncesc, iar tratamentul necesită timp şi bani.

În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani. Sunt cazuri când vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozia.

Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii de populație, care include și copii cu vârsta de sub 1 an.

Se apreciază că, din populația activă a României (9.000.000 persoane), un număr de 482.000 persoane sunt alergice la polenul de ambrozia, majoritatea prezentând rinoconjunctivită, afecțiune care în timp evoluează spre astm. Se estimează că populația expusă la polenul de ambrozia atinge 6 milioane, majoritatea din vestul țării, celelalte regiuni fiind mai puțin afectate.

Astfel, necesitatea monitorizării atente a răspândirii acestei specii în ţara noastră devine obligatorie, odată cu luarea măsurilor necesare pentru stăvilirea invaziei sale de către factorii responsabili.

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia?

Distrugerea acestei buruieni se face, conform obligațiilor legale, de către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca, după distrugerea buruienii, să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere. (Art. 1, alin. (1) – (3), L.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia)

Când trebuie să fie distrusă buruiana?

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire (cam după 15 aprilie) și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia ?

-În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită și ocupă spații/vetre compacte. Ca urmare, cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe aliniamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.

-Atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/solelor agricole, în special în interiorul unor crovuri, stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice.

-Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme, când buruiana are 10 – 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință.

-În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprietarii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații detaliate sau, după caz, la specialiști din cadrul primăriilor.

-În cazul existenței unor focare izolate, buruiana poate fi smulsă relativ ușor, folosind mănuși de protecție pentru evitarea iritațiilor, distrusă cu sapa sau prin secerare.

-Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului, în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distruge doar tulpina principală, iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și produc în continuare polen.

Se recomandă cositul repetat de 2 – 3 ori pe an.

Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea buruienii.

Pentru identificarea şi stabilirea metodelor de prevenire, combatere şi distrugere a ambroziei, pe site-urile proprii ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor există o pagină specială de prezentare a speciei, cu informaţii privind: recunoaşterea morfologică a plantei în diferite faze de vegetaţie, mod de înmulţire, răspândire, efecte asupra sănătăţii populaţiei, afecţiuni cauzate şi recomandări de specialitate, metode de prevenire, combatere şi distrugere: http://www.mmediu.ro/…/Ambrozia%20prezentare%20si… .

Pentru alte informații utile vă puteți adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Iași, Comisariatului Județean Iași al Gărzii Naționale de Mediu, Direcției de Sănătate Publică Iași și primăriei.