Comitetul de Avizare al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat luni, 12 iunie 2023, participarea Municipiului Iași la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, așa-numitul Program „Rabla Local”. Astfel, 2.000 de ieșeni vor putea scăpa de „rable” și vor primi și câte 3.000 de lei pentru aceasta! „Este un program la care țin foarte mult, mai ales că am propus personal o formă a acestuia încă din urmă cu câțiva ani, întrucât orașul nostru va scăpa de 2.000 de «rable», vom elibera domeniul public și îi vom civiliza aspectul și, evident, vom reduce poluarea!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Primăria Municipiului Iași s-a înscris chiar în prima zi din săptămâna dedicată în Programul „Rabla Local”, finanțat din Fondul de Mediu și gestionat de AFM, după ce Consiliul Local a aprobat și resursele financiare pentru implementarea acestuia.

Din bugetul local al Municipiului Iași va fi susținută o sumă totală de 1.200.000 de lei, câte 600 de lei pentru fiecare autovehicul uzat, parte a stimulentului pentru casare în valoare totală de 3.000 lei acordat beneficiarului care a predat spre casare și a radiat din circulație și din evidența fiscală un astfel de autovehicul. Diferența de 2.400 lei / autovehicul va fi suportată de AFM.

Primăria va încheia un contract de delegare cu AFM, care va deschide sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice care sunt beneficiarii stimulentelor, în limita sumelor alocate.

Cei interesați vor depune solicitările în aplicaţia informatică pe care AFM o va lansa în perioada următoare.

Ulterior, AFM va trimite lista solicitanţilor și sumele necesare, iar Primăria va acorda stimulentele.

Cine poate beneficia de acest stimulent?

Este eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

– este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România;

– are domiciliul / reședința pe raza teritorială a UAT solicitant de finanțare, adică în Municipiul Iași;

– deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT solicitant de finanțare;

– nu are obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

– nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul Rabla Clasic sau prin Programul Rabla Plus, pentru același autovehicul uzat cu care participă în program;

– nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Ce autovehicule sunt eligibile?

Este eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

– este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant, adică ale Municipiului Iași;

– la data participării în program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;

– are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

– conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

Beneficiarul stimulentului de casare se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului.