Judeţul Iaşi deţine unul dintre cele mai performante Sisteme de Management Integrat al Deşeurilor din ţară.

CMID de la Țuțora cuprinde o stație de tratare mecano-biologică de 140.000 t/an, 2 linii de sortare cu o capacitate totală de 59.000 t/an, o stație de compostare a deșeurilor verzi cu o capacitate de 9.500 t/an.

Acest proiect a fost co-finanțat de Uniunea Europeană și a avut o valoare totală de peste 70 milioane de euro, punând bazele unei infrastructuri moderne de colectare şi tratare a deşeurilor, astfel încât să se atingă indicatorii de valorificare impuşi de legislaţia în vigoare.

În acelaşi timp, SMID Iaşi contribuie la creşterea standardului de viaţă a populaţiei judeţului, prin asigurarea serviciilor de salubritate pentru toţi locuitorii. Efectul pozitiv asupra factorilor de mediu este unul semnificativ, prin reducerea substanţială a emisiilor în apă, aer şi sol.

Aşadar, din anul 2022, peste 20 000 de tone de deşeuri reciclabile au fost reintroduse în economia circulară, iar procentul de deşeu depozitat a fost de 41%.