În anul dedicat comemorării a trei sute de ani de la moartea cărturarului Dimitrie Cantemir, în contextul în care orașul Iași este Capitală Cantemiriană, Liceul nostru a găzduit o întâlnire cu istoricul Ștefan Lemny.

Luni, 25 septembrie 2023, timp de o oră și jumătate, elevii au avut prilejul de a cunoaște aspecte din viața și opera lui Dimitrie Cantemir, povestite de unul dintre cei mai reputați specialiști în domeniul studiilor cantemiriene.

Domnul Ștefan Lemny, istoric ieșean stabilit la Paris, a dorit o întâlnire neprotocolară, simplă și a răspuns la întrebările participanților. Căldura cu care domnul Lemny și-a învăluit publicul, bineștiutul său har de povestitor au făcut din această întâlnire un moment cu totul aparte. Firul conducător l-a constituit personalitatea lui Dimitrie Cantemir. Tinerii au manifestat un interes deosebit pentru aspecte legate de munca de cercetare în domeniul istoriei și istoriografiei și pentru ce înseamnă a lucra în străinătate, într-un domeniu atât de exigent. Cuvintele ”adaptare” și ”rigoare” au apărut ca fiind esențiale. Domnul Ștefan Lemny a împărtășit din experiențele sale de viață, creând astfel o emoționantă punte de comunicare între generații.

La final, a dăruit fiecărui participant un exemplar din ultimul său volum ”Dimitrie Cantemir – un destin românesc în luminile europene”, stăruind cu deosebită atenție asupra fiecărei dedicații, departe de imaginea savantului sever și inaccesibil. Doamna profesor Amelia Sandu-Andrieș, organizatoare a evenimentului, i-a înmânat câteva volume conținând lucrările Simpozionului ”Dimitrie Cantemir și vocația europeană a gândirii românești”, manifestare-emblemă a Liceului nostru. Menționăm că între 2013-2019, doamna profesor a coordonat un grup de elevi hispaniști traducători și a tradus în limba spaniolă mai multe texte semnate de domnul Ștefan Lemny, publicate în aceste volume.

În cursul aceleiași zile de 25 septembrie 2023, șase elevi de la Liceul ”Dimitrie Cantemir”, însoțiți de doamna profesor, au asistat, la Palatul Braunstein, la prelegerile susținute în cadrul Colocviului ”Dimitrie Cantemir – istorie și actualitate”, organizat de Muzeul Municipal ”Regina Maria” din Iași, în colaborare cu Filiala Iași a Academiei Române, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Arte ”George Enescu” Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Editura Junimea. Au avut, astfel, bucuria de a-l asculta din nou pe domnul Ștefan Lemny, de data aceasta într-un mediu academic, formal, dar pasionant.