În data de 18.04.2024 în cadrul campaniei de dezvoltare și educație non-formală privind protecția mediului înconjurător, un număr de aproximativ 21 elevi ai Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”, Iași au beneficiat de tururi ghidate pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Țuțora.
Elevii au observat circuitul deșeurilor în procesul de reciclare și au reținut faptul prin colectarea selectivă, este înregistrată etapa esențială a reciclării deșeurilor!