Cu regrete, colegii de la disciplinele de mecanizare, Facultatea de Agricultură USV Iași, anunță trecerea în eternitate a Domnului Prof. univ. Dr. Petru COJOCARIU. Născut la data de 12 iunie 1939, în comuna Zamostea, județul Suceava, a fost absolvent al Facultății de Agricultură din Iași, promoția 1965. Ca urmare a rezultatelor obținute a promovat prin concurs toate treptele ierarhiei didactice: șef de lucrări (1977 – 1998), conferențiar (1998 – 2001) și profesor universitar (2001 – 2007), iar până nu demult a fost profesor consultant. În calitate de titular al diferitelor discipline s-a preocupat permanent de perfecționarea metodelor de predare, astfel încât studenții să poată înțelege și asimila cât mai ușor cursurile și lucrările practice. Întrucât la disciplinele cu profil de mecanizare a agriculturii se prezintă multe scheme constructiv-funcționale privind utilajele agricole, a căutat să conceapă desene și scheme cât mai simple și clare care să fie înțelese și asimilate de către studenți cât mai ușor. De asemenea, a insistat permanent asupra principiilor de lucru ale mașinilor, pe exploatarea rațională a utilajelor și pe executarea practică a reglajelor. Pentru dobândirea competențelor profesionale, în cadrul practicii, studenții au fost îndrumați să efectueze cât mai multe lucrări, conducând efectiv agregatele agricole pentru a executa singuri pregătirea agregatului pentru lucru și efectuarea reglajelor necesare.

O preocupare importantă pentru desfășurarea la cote tot mai înalte a procesului didactic a fost conceperea și realizarea de diferite standuri, acționate manual sau electric, care ușurează mult înțelegerea funcționării diferitelor mașini, organe active, mecanisme, etc.

Având în vedere faptul că la cursuri și lucrări practice nu există timp suficient pentru aprofundarea problemelor abordate, Prof. univ. dr. Petru COJOCARIU s-a preocupat de redactarea și tipărirea diferitelor cursuri și îndrumătoare practice. Astfel, în colaborare cu alți colegi, a elaborat 5 cursuri și 11 îndrumătoare practice, necesare atât studenților cât și specialiștilor din producție.

Trebuie adăugat faptul că pentru un cadru didactic este deosebit de important modul de transmitere a cunoștințelor, metodele prin care se face înțeles. În acest sens, Prof. univ. dr. Petru COJOCARIU a fost un model de cadru didactic, care a reușit să transmită clar cunoștințele și să fie înțelese de către toți studenții. O altă preocupare pe linie didactică a constituit-o îndrumarea studenților pentru elaborarea proiectelor de diplomă la disciplina Mașini agricole. Astfel, a acționat permanent pentru stabilirea temelor de cercetare prin care să fie rezolvate și a aprofundat o tematică de cercetare amplă si necesară dezvoltării sectorului agricol din România.

În cei peste 40 de ani de activitate în învățământul superior agronomic, a îndrumat și finalizat 118 proiecte de diplomă, rezultatele obținute în urma susținerii lor fiind bune și foarte bune. În cadrul activității didactice a făcut parte din diferite comisii pentru acordarea gradului didactic I, la liceele agricole din Iași și din Fălticeni. De asemenea, s-a ocupat de instruirea profesorilor de licee agricole în cadrul perfecționării, reciclării și definitivatului, având totodată în îndrumare liceele agricole din Săbăoani, județul Neamț și Șendriceni, județul Botoșani. A luat parte la instruiri pe probleme de mecanizare a agriculturii, cu directori și ingineri șefi din unitățile de producție, ingineri șefi de ferme, din județul Iași sau alte județe din Moldova. S-a ocupat, totodată, de instruirea inginerilor din județele Bacău și Vaslui, prin deplasare în județele respective sau la Casa agronomului, cât și de pregătirea specialiștilor din producție în cadrul cursurilor postuniversitare. În perioada 1988 – 1991 a condus comisii pentru examenul de bacalaureat în județele Constanța, Iași și Botoșani. În cadrul catedrei Mecanizarea agriculturii a făcut parte din 35 de comisii pentru concurs la angajare și promovare în funcție a cadrelor didactice și a personalului didactic ajutător.

Începând de mâine, 24 iulie 2023, trupul neînsuflețit va fi depus la Cimitirul Buna Vestire din municipiul Iași, aflat în zona CUG, Aleea Tudor Neculai 101A, Iași. Înmormântarea va avea loc marți, 25 iulie 2023. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în liniște și pace! Sincere condoleanțe familiei!