Printr-o implicare constantă a ADIS Iasi împreună cu operatorul de salubritate, atât prin campanii de informare și conștientizare a cetățenilor cât și prin extinderea programului de colectare selectivă ,, Din poartă în poartă ” la un număr de 32 de comune, cantitatea colectată de sticlă în perioada ianuarie – iulie 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 a crescut cu peste 44 %, ceea ce dovedește faptul că judetul Iași se află pe drumul cel bun din acest punct de vedere.

Adis Iași precizează faptul că deșeurile din sticlă sunt reciclabile 100% și în mod continuu iar reciclarea sticlei contribuie semnificativ la utilizarea eficientă a resurselor.