Consiliul Județean Iași, împreună cu celelalte instituții abilitate, a început, în data 6 noiembrie 2023, faza de verificare în vederea recepției lucrărilor de pe Lotul I al Axei Rutiere Strategice 1: Iași – Suceava, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale și care vizează îmbunătățirea accesibilității și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea dezvoltării economice durabile, prin dezvoltarea infrastructurii rutiere interjudețene.

Lotul I al Axei Rutiere Strategice 1: Iași – Suceava include 29,584 km și asigură legătura dintre DJ 282 limita Municipiului Iași – Rediu – Movileni – Gropnița – DJ 281D. Lucrările de modernizare au inclus lărgirea și consolidarea drumului, asigurarea elementelor de scurgere a apelor pluviale prin realizarea de șanșuri, rigole și puțuri absorbante, reabilitarea podurilor și podețelor pe tot traseul drumului, amenajarea drumurilor laterale și a trecerilor la nivel cu cale ferată, precum și montarea unor parapeți de siguranță. Valoarea totală a acestei investiții este de aproximativ 79 de milioane lei (inclusiv TVA).

„Axa Rutieră Strategică 1: Iași – Suceava reprezintă unul dintre proiectele majore privind modernizarea infrastructurii rutiere a județului nostru, prin care reușim să asigurăm conectivitatea interjudețeană, un pas important în dezvoltarea județelor din regiunea Moldovei. Acest proiect a fost, încă de la inițierea discuțiilor dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Județean Suceava, o adevărată provocare, dat fiind faptul că discutam despre cel mai mare obiectiv de investiții derulat de o autoritate publică locală. Din păcate, atunci când am preluat conducerea Consiliului Județean Iași în 2020, lucrările de pe Lotul I al Axei Rutiere Strategice 1: Iași – Suceava erau aproape de zero, iar lucrările de pe toate cele 3 loturi nu începuseră. În acest timp, valoarea finală a proiectului se dublase, însă mă bucur că am reușit să finalizăm și acest lot, valorificând finanțarea europeană și asigurând o mai bună accesibilitate, creșterea vitezei medii de deplasare și, mai ales, siguranță în trafic” a menționat Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

În luna martie a.c Consiliul Județean Iași a recepționat lucrările de pe Lotul 2 al Axei rutiere strategice Iași – Suceava, cu o lungime de 20,001 kilometri. Acest lot include DJ 281D între Coarnele Caprei – Focuri – Gropnița și DJ 281 B între Coarnele Caprei și Belcești, valoarea finală a lucrărilor executate fiind de 64.305.090,05 lei cu TVA.

Lucrările de pe Lotul 3 al Axei rutiere strategice Iași – Suceava ce cuprinde peste 40 de km de drum județean de pe raza a cinci comune: DJ 281 de la Belcești – Ceplenița – DN 28B și DJ 281 de la DN 28B – Scobinți – Lespezi se află, astăzi, la un stadiu de execuție de 90%, acestea urmând a fi finalizate până la sfârșitul acestui an.