În ziua de 16 aprilie 2024, ofiţerii de prevenire din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Iaşi au organizat o activitate de educaţie anticorupţie şi de promovare a integrităţii, la sediul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Activitatea a fost realizată în cadrul Proiectului „Săptămâna Masteratelor”, iar participanţilor le-au fost prezentate aspecte referitoare la structura organizatorică şi competențele Direcției Generale Anticorupție, prin comparaţie cu atribuţiile celorlalte structuri din domeniul combaterii faptelor de corupție, precum şi consecințele fenomenului corupţiei.

Au fost evidenţiate priorităţile Direcţiei Generale Anticorupţie pe linia prevenirii faptelor de corupţie, insistând asupra activităților desfășurate de Serviciul Județean Anticorupție Iași cu structurile judeţene M.A.I., precum şi cele în cadrul proiectelor derulate pe baza parteneriatelor cu diferite organizaţii/entități, în scopul promovării integrității și adoptării unui comportament responsabil în societate.

Activitățile au avut un caracter interactiv, rezultând un interes deosebit manifestat din partea studenţilor, prin întrebările şi problemele juridice ridicate vizavi de subiectele prezentate de ofițerii de prevenire din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Iași.

În vederea realizării unei comunicări eficiente cu instituţia noastră, persoanele care doresc să sesizeze aspecte legate de comiterea unor fapte de corupţie în care poate fi implicat personalul M.A.I., au oricând la dispoziție linia Call Center Anticorupţie – 0800.806.806, număr ce poate fi apelat gratuit din orice reţea de telefonie mobilă sau fixă.

De asemenea, sesizările pot fi formulate la numărul de telefon 0232.301.206 şi numărul de fax 0232.211.866 sau pot fi adresate direct la sediul structurii din municipiul Iaşi, str. Zugravi, nr. 64, ori prin e-mail la adresa [email protected].