Astăzi, la Guvernul României, Președintele Consiliului Județean Iași Costel Alexe a semnat contractul de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15 Educație privind „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” din județul Iași. Valoarea totală a investiției este de 84.120.415 lei la care se adaugă TVA de 15.982.879 lei, aceștia urmând a fi investiți în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 108 unități de învățământ din județul Iași.

„Aducem peste 100 de milioane de lei în județul Iași pentru a dezvolta infrastructura școlară. Consiliul Județean și-a asumat depunerea acestui proiect amplu, în care ne-am dorit să integrăm cât mai multe unități de învățământ din județ. A fost o muncă titanică pe care echipa Consiliului Județean a depus-o, dar rezultatele obținute sunt pe măsura eforturilor: parteneriat cu 72 de primării din județ, 108 unități școlare ce vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, 54.371 de elevi și 4103 cadre didactice care vor beneficia direct de aceste investiții. Totodată, proiectul are o acoperire teritorială de 70% din Județul Iasi. Mă bucur în mod special că prin această finanțare obținută vom reuși să dotăm și toate cele șapte școli din subordinea CJ, dar și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cu mobilier și echipamente în valoare de 6 milioane de lei. Dincolo de suma impresionantă pe care am reușit să o absorbim pentru Iași, cel mai mare beneficiu pe care implementarea acestui proiect îl va adduce județului este reducerea discrepanțelor dintre școlile din mediul urban și cele din rural. Toți copiii, indiferent din ce zonă, oraș sau comună sunt, au dreptul la aceleași condiții de studiu și la aceeași calitate a actului educațional. Vom depune toate eforturile pentru a implementa acest proiect cât mai repede și cât mai bine.” a menționat Președintele Consiliului Județean Iași Costel Alexe.

Proiectul finanțat prin PNRR vizează mai multe tipuri de investiții precum dotarea laboratoarele cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare, modernizarea cu mobilier adecvat pentru sălile de clasă, inclusiv cabinetele de asistență psihopedagogică. În urma implementării proiectului, toate bunurile și echipamentele achiziționate vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii.