Un nou Centru de Permanenţă nou s-a deschis in VALEA LUPULUI. Consulţiile sunt gratuite atât pentru adulţi cât si pentru copii (pediatrie).

Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanenţă sunt următoarele:

• asistenţă medicală în afecţiunile acute şi urgenţele medico-chirurgicale, în limitele competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice,

• trimitere către alte specialităţi în vederea internării, în cazul afecţiunilor acute şi urgenţelor medico-chirurgicale care depăşesc competenţele medicului de familie,

• administrarea medicaţiei şi materialelor sanitare necesare tratamentului de urgenţă care se asigură din trusa de urgenţă a centrului de permanenţă.

Garda se instituie în centrul de permanenţă, în zilele lucrătoare, între orele 15.00 – 8.00, după terminarea programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor de familie din zonele arondate. În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, precum şi în zilele declarate libere de către Guvernul României, garda începe de la ora 8.00 şi durează 24 de ore.

Relatii la numarul de telefon – 0232-270519

Centrul de Permanenţă se afla langa Clinica Mayo (Valea Lupului, DN 28, nr. 138) bl. Semtest