Protecția mediului este o temă din ce în ce mai dezbătută la nivel național, dar și local.
Schimbările climatice și consecințele acestora, deseori devastatoare, aduc în atenția publică necesitatea de a face mai mult pentru a proteja mediul.
Un grup de masteranzi ai Facultății de Biologie din cadrul UAIC, însoțiți de cadre didactice au beneficiat de un tur ghidat pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Țuțora, unde au obdervat circuitul deșeurilor în procesul de reciclare.
Colectarea selectivă este etapa esențială a reciclării deșeurilor.