În perioada următoare, municipalitatea va demara trei proiecte de infrastructură: modernizarea depoului Companiei de Transport Public din zona Dacia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea cinematografului Dacia, precum și reabilitarea termică a 14 grădinițe, școli și licee din Municipiul Iași. În acest sens pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de luni, 4 octombrie, va figura un proiect privind aprobarea unui contract de credit în valoare de 20.449.897,75 euro, a contractului de garanție și a contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei, finanțarea rambursabilă externă fiind contractată, în urmă cu 17 luni, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Conform documentului menționat, perioada de grație este de până la trei ani, urmând ca rambursarea să poată fi făcută în următorii 12 ani. Din bugetul local al Municipiului Iași va fi asigurată plata serviciului anual al datoriei publice locale, impozitelor și taxelor aferente realizării celor trei proiecte de investiții și altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Modernizarea depoului din zona Dacia. Proiectul de modernizare a depoului Companiei de Transport Public (CTP) din zona Dacia se află într-un stadiu mai avansat. În aprilie 2020 consilierii locali au aprobat raportul privind studiul de oportunitate pentru noul depou și indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect, iar în mai 2021 studiul de prefezabilitate pentru același proiect. Costurile estimate sunt de 77.201.378,77 lei (inclusiv TVA), iar durata estimată de realizare a lucrărilor de 24 de luni.

Reabilitarea termică a 14 unități școlare din Municipiul Iași. Unitățile de învățământ propuse spre reabilitare termică sunt:- Grădinițele cu Program Normal nr. 11 (strada Decebal, nr. 25 bis) și nr. 21 (șoseaua Națională, nr. 64);- Grădinițele cu Program Prelungit nr. 9 (strada Otilia Cazimir, nr. 31) și nr. 25 (strada Argeș, nr. 5);- Școlile Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” (strada Buridava, nr. 10), „Elena Cuza” (stradela Canta, nr. 10) și „George Coșbuc” (strada Prof. I. Simionescu, nr 16);- Liceul Tehnologic „Petru Poni” (bulevardul Socola, nr. 110);- Liceul Teoretic „Waldorf” (Calea Chișinăului, nr. 132 bis);- Colegiile Tehnice „I. C. Ștefănescu” (bulevardul Socola, nr. 51-53), „Dimitrie Leonida” (bulevardul Socola, nr. 188-190), Transporturi și Construcții (bulevardul Socola, nr. 82), Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” (strada M. Sturdza, nr. 43) și „Mihail Sturdza” (strada M. Sturdza, nr. 2).Lucrările sunt estimate la aproximativ 24 milioane de lei, inclusiv TVA, suprafața totală propusă spre reabilitare termică fiind de aproape 35.818,45 metri pătrați.

Modernizarea cinematografului Dacia. Începând cu anul 2017, Primăria Municipiului Iași a preluat în administrare mai multe cinematografe, printre care și Cinema Dacia, construit în perioada 1984-1987. În ședința din 21 martie 2019 consilierii locali au adoptat și un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate cu elemente de DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenție), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf Dacia”.Prin intermediul proiectului se propune amenajarea unor spații pentru recuzită și pentru actori, precum și reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii pentru a respecta standardele și cerințele actuale, inclusiv realizarea unei rezerve de apă în conformitate cu legislația și normativele în vigoare. Intenția municipalității este aceea de a transforma Cinema Dacia într-un spațiu de spectacole și activități cultural-educative pentru cei mici: „Ateneul copiilor”. Valoarea totală a proiectului, actualizată în ședința din 2 iulie 2021, este estimată la suma de 12.812.465,14 lei (inclusiv TVA).