Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) nr. 665 din 2021 a fost publicat asa ca toti angajatii din asistenta sociala vor primi 2.500 de lei in plus.

La art. 7, alin. (5) din OUG nr. 43/2020 se stipuleaza urmatoarele: “Se aproba acordarea, o singura data, a unui stimulent de risc in cuantum de 2.500 lei brut, pentru angajatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru angajatii centrelor rezidentiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici si privati, prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost izolati preventiv la locul de munca pe perioada starii de urgenta. Furnizorii de servicii sociale au obligatia de a fi acreditati, iar serviciile sociale din subordinea lor sa fie licentiate sau, dupa caz, sa detina aviz de infiintare sau reorganizare ori plan de restructurare avizat”.

Conform Ordinului MMPS nr. 665 din 2021, cei 2.500 lei se acorda pentru “angajatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru angajatii centrelor rezidentiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici si privati, prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale”.

Actul de mai sus stabileste ca stimulentul de 2.500 de lei se va oferi angajatilor “izolati preventiv la locul de munca pe perioada starii de urgenta” si se plateste numai pentru “pentru perioada de izolare preventiva la locul de munca din perioada starii de urgenta”.

Daca perioada “de izolare preventiva la locul de munca este mai mica decat perioada de 14 zile prevazuta de Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare, atunci stimulentul de risc se acorda proportional cu numarul de zile efectuate in perioada starii de urgenta”.


Important! De cei 2.500 de lei prevazuti in MMPS nr. 665 din 2021 vor beneficia si cei care in prezent nu mai lucreaza in asistenta sociala!