Având în vedere interesul constant al cetățenilor pentru proiectul „Salvator din pasiune”, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași, începând cu data de 22 octombrie 2022, va începe un nou ciclu de pregătire destinat voluntarilor.

Campania Salvator din pasiune își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care comunitatea se confruntă.

Activitățile de voluntariat constau în participarea efectivă la acțiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situațiilor de urgență (incendii, inundații, dezastre naturale, epidemii etc.), însușirea și punerea în aplicare a noțiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acțiunile de ajutor umanitar precum și în cele de popularizare în rândul cetățenilor a măsurilor preventive.

Pregătirea voluntarilor se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea de ședințe de pregătire, urmate de susținerea unor examene.

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a putea deveni voluntar

Voluntarul este persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

  • vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
  • apt din punct de vedere medical cu mențiunea “apt pentru efort fizic”;
  • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
  • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență.

Înscriere și recrutare

În cadrul activității de înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);

c) copie după actul de identitate;

d) aviz psihologic;

e) act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfășurare;

f) adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru efort fizic”.

g) acordul părinților/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani, al cărui model este prezentat în anexă.

Recrutarea se va face în urma verificării documentelor menționate mai sus, depuse personal, la sediul inspectoratului. După verificarea dosarelor, în conformitate cu prevederile lit. b) art. 3 și lit. f) art. 8 din OIG 211/2016 modificat și completat de OIG 1516/2018, pentru a se verifica dacă voluntarii sunt apți pentru efort fizic, aceștia vor fi testați prin susținerea unor probe stabilite de anexele 2a și 2b la OMAI 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în MAI. Voluntarii care vor obține minim nota 5 la fiecare probă vor fi declarați admiși si vor putea încheia contract de voluntariat cu unitatea.

Program înscriere și recrutare:

  • 26.09 – 14.10.2022 – depunerea dosarelor la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași, situat în Strada Lascăr Catargi, nr. 59, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00;
  • În zilele de 22,23 octombrie și 29,30 octombrie 2022, între orele 08:00 – 16:00 se va organiza un curs introductiv general pentru voluntari. În cadrul acestui curs li se prezintă voluntarilor noțiuni generale despre sistemul național de management al situațiilor de urgență, despre I.S.U.J. Iași și cum e organizată unitatea dar și despre programele destinate voluntarilor. Participarea la acest curs este obligatorie;
  • După parcurgerea cursului introductiv general, voluntarii pot veni pentru probele sportive în una din următoarele zile: 1, 3, 8 și 10 noiembrie între orele 14:00-16:00 sau 6,13 noiembrie între orele 10:00-14:00.
  • 02.11 – 15.11.2022 – semnarea contractelor de către voluntarii admiși în cadrul programului.

Detalii suplimentare referitoare la activitatea de voluntariat pot fi obținute accesând site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – www.igsu.ro sau al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza”al județului Iași – https://isujis.ro/category/voluntariat/, precum și la nr. de telefon: 0232.412121.