Ieri, 21 aprilie 2022, în târgul din comuna Șipote a avut loc lansarea proiectului de informare „Responsabili pentru siguranța animalelor”, iniţiat de Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității Iași și Biroul pentru Protecția Animalelor Iași.

Acest proiect se va derula în perioada 21 aprilie – decembrie 2022 și se adresează tuturor deținătorilor de animale, având drept scop creșterea gradului de informare al cetățenilor cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea furturilor de animale și a abuzurilor împotriva acestora.

În cadrul activităţilor de ieri, cetățenii au fost informați cu privire la comercializarea în siguranță a animalelor și au fost sfătuiți să manifeste atenție sporită față de persoanele care se prezintă drept cumpărători de animale și sub acest pretext le vizitează gospodăria și totodată să asigure corespunzător grajdurile pentru animale.

De asemenea, au fost prezentate măsurile ce pot fi luate împotriva persoanelor care rănesc animalele.

Au fost distribuite 400 de pliante și 20 de afișe cu informații utile pentru prevenirea furturilor de animale și a abuzurilor împotriva acestora.

Pentru protecția animalelor dumneavoastră, vă recomandăm:
• Asiguraţi locurile unde sunt adăpostite animalele, în cadrul gospodăriilor
cu încuietori și asiguraţi-vă că sunt iluminate pe timpul nopţii;
• Nu lăsaţi animalele nesupravegheate pe imașuri izolate de localitate, pe
marginea drumurilor sau a pădurilor;
• Stabiliţi și menţineţi relaţii bune cu vecinii, ei pot recunoaște și semnala
prezenţa unor persoane dubioase în preajma locuinţei dumneavoastră;
• Acordaţi o atenţie sporită acelor persoane străine care se prezintă drept
cumpărători de animale și vă vizitează gospodăria, reţinând semnalmentelor
acestora sau a mijloacelor de transport folosite pentru deplasare;
• Identificaţi prin microcipare câinii și astfel veţi crește considerabil șansele
de a-i recupera în cazul pierderii lor.
• Când vindeţi sau cumpăraţi un animal, asiguraţi-vă că acesta este însoţit
de documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare.
• Dacă intenţionaţi să renunţaţi la un animal, nu îl abandonaţi, încercaţi să îi
găsiţi un nou proprietar sau solicitaţi sprijinul adăpostului pentru câini fără
stăpân.