În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 și protecției participanților la concursurile pentru încadrare din sursă externă și/sau rechemare în activitate a cadrelor militare în rezervă, organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Mihail Sturdza ” al Județului Iași, vor putea participa exclusiv :

-candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-COV-2, dacă au trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

  • candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi , ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2;
  • candidații care prezintă rezultatatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-COV-2 , nu mai vechi de 72 de ore;
  • candidații care prezintă rezultatatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-COV-2 , nu mai vechi de 48 de ore;

Termenele de mai sus se calculează la data susținerii primei probei de concurs

La accesul candidaților în incinta locației în care are loc proba, se va verifica dovada că persoanele se află într-una din situațiile care permit participarea, descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie, (certificat verde digital Covid 19 printat și/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs.

Candidații care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus, nu li se va permite accesul la probe și procedura de concurs pentru aceștia va înceta.

În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 și protecției participanților la activitate, candidații sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată durata prezenței în locul desfășurării probei.