Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a scos la concurs, pentru sesiunea de admitere din iulie, 7.687 de locuri pentru admiterea la studii universitare de licență și 4.267 de locuri pentru admiterea la studii universitare de master. Absolvenții de liceu au avut la dispoziție 4.219 locuri la buget și 3.468 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 locuri sunt pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 22 pentru etnicii rromi și 15 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială. Pentru admiterea la studii universitare de master au fost scoase la concurs 2.533 de locuri fără taxă și 1.734 de locuri cu taxă.

În cea de-a treia zi de înscrieri au fost înregistrate 5.971 de dosare. Dintre acestea 5.235 au fost pentru licență iar 736  pentru master. Comparativ cu anul precedent numărul candidaților a crescut cu 1.341. În cazul celor înscriși la master se poate observa o creștere de 225,08 % (n.r. 327 de dosare în 2020).

La toate cele 15 facultăți ale UAIC, înscrierile la admitere au loc în perioada 12-17 iulie 2021, iar selecția candidaților și afișarea rezultatelor- în perioada 19-21 iulie. Candidații au posibilitatea de a se înscrie on-line, la adresa inscriere.uaic.ro, sau prin depunerea dosarului la sediul facultăților, în unele cazuri cu o programare prealabilă. De asemenea, până la data de 11 iulie, tot pe platforma inscriere.uaic.rose a fost organiztă sesiunea de preînscriere, unde tinerii care intenționau să susțină concursul de admitere la programele de studii de licență sau masterat organizate de UAIC au posibilitatea completării on-line a fișei de preînscriere și a dosarului de concurs. Oferta de admitere a celor 15 facultăți ale UAIC pentru anul 2021 cuprinde peste 200 de programe de studii, 85 pentru studii de licență și 120 pentru studii de master.

Universitatea „Cuza” din Iași are 27 dintre aceste programe de studii care se vor desfășura în limbi străine. La majoritatea facultăților, admiterea la studii de licență se va realiza exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de Bacalaureat. Șase facultăți iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de Bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de Bacalaureat.

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorității facultăților, pe baza unei medii în care examenul de licență va conta în proporție de 60 la sută, iar nota la prezentarea CV-ului și/sau a scrisorii de intenție sau interviul va avea o pondere de 40 la sută. În cazul Facultății de Drept, media examenului de licență va avea o pondere de 50 la sută, media anilor de studii 25 la sută și tot 25 la sută nota obținută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenție și a CV-ului.

By admin