Proiectul de reabilitare a liniei de tramvai pe tronsonul Iași – Dancu va fi finalizat prin conectarea municipiului Iași cu comuna Holboca, sat Dancu. In data de 29 decembrie 2021 este programată licitația pentru realizarea lucrărilor, cu costuri estimate la 11.645.873 lei, fără TVA, adică 2,3 milioane de euro.

„Necesitatea și oportunitatea prezentului proiect de investiție este justificată de starea de degradare a tronsonului analizat. Conform expertizei tehnice, nu sunt asigurate condițiile de siguranță a circulației, elementele constructive prezintă o stare avansată de degradare. Pentru aducerea liniei de tramvai la un nivel tehnic corespunzător se impune efectuarea lucrărilor de reabilitare, refacerea integrală a căii de rulare tramvai aliniament și prin zona de întoarcere (rond dublu), înlocuirea firului contact, modernizarea peroanelor de călători, realizarea stațiilor de transport public”, sunt indicațiile din caietul de sarcini.

Conform proiectului, este vorba despre o lungime de 225 de metri liniari de cale dublă de rulare și 200 de metri liniari de cale simplă, la rondul de întoarcere din satul Dancu.

„Trebuie realizate benzi dedicate transportului public prin introducerea de butoni stradal care asigură separarea fizică a căii de rulare a tramvaiului de traficul autoturismelor pe tronsonul studiat. Excepție fac zonele în care traseul va fi folosit în comun cu traficul autoturismelor, din motive operaționale clare (intersecții, gâtuiri punctuale), cazuri în care tramvaiul va avea prioritate, prin măsuri de management al traficului”, sunt alte obiective în cadrul proiectului de reabilitare.