Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” din Iași, cel mai mare spital de pediatrie din țară, cu o capacitate de 652 de paturi ce asigură asistenţă medicală pediatrică de înaltă specialitate pentru toate județele din regiunea Moldovei, va fi vizitat in data de 25.04.2023 de catre Domnul Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, vizita în cadrul căreia va fi prezentat proiectul de reabilitare și modernizare a unității medicale, realizat cu finanțare europeană. Lucrările se află, în prezent, în stadiul de execuție de 99 la sută.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași prin măsuri de izolație termică a anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor termoenergetice, instalarea și utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie al clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul îmbunătățirii eficienței energetice și monitorizării consumurilor de energie, înlocuirea corpurilor de iluminat.

Valoarea totală a proiectului este de 138.763.470 lei din care 88.225.459 lei asistență financiară nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, în sectorul locuințelor Operațiunea B: Clădiri publice.

Manager

Bioing. Med. Prp. Drd. Alina Belu