Întrunit în ședință extraordinară de îndată, Consiliul Local Iași a aprobat luni, 27 martie 2023, depunerea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul laşi” în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 88.794.414,65 lei (circa 18 milioane de euro).

Prin acest proiect municipalitatea ieșeană intenționează dotarea a 45 de laboratoare de informatică în școli / licee şi 6 laboratoare de informatică în grădiniţe, dotarea a 1.150 săli de clasă şi de grupă cu mobilier, dotarea a 1.386 săli de clasă şi de grupă cu echipamente TIC, dotarea a 43 laboratoare de ştiinţe (fizică / chimie / biologie/ multidisciplinar) în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu mobilier, echipamente TIC şi materiale didactice, dotarea a 30 cabinete şcolare (matematică / comunicare / geografie / istorie/ educaţie muzicală / educaţie plastică etc.), dotarea a 53 cabinete de asistenţă psihopedagogică și dotarea a 40 săli de sport.

Bunurile achiziționate prin intermediul acestui proiect vor fi instalate/montate la 63 de unități de învățământ preuniversitar din municipiul Iași, după cum urmează:

Colegiul Naţional “Costache Negruzzi”, Colegiul Naţional “Emil Racoviță”, Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu”, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri”, Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă”, Colegiul Naţional, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza”, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”, Liceul Teoretic “Miron Costin”, Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil”, Liceul Teoretic “Waldorf” laşi, Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Vasile Cel Mare”,Şcoala Postliceală Sanitară “Gr. Ghica Vodă”, Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Colegiul Economic Administrativ, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu”, Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza”, Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida”, Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Liceul Tehnologic de Electronică şi Telecomunicaţii “Gheorghe Mârzescu”, Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții, Liceul Tehnologic Economic de Turism,

Școala Gimnazială “Alecu Russo”, Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță”, Școala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Școala Gimnazială “Carmen Sylva”, Școala Gimnazială “Dimitrie A. Sturdza”, Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Școala Gimnazială “George Călinescu”, Școala Gimnazială “George Coșbuc”, Școala Gimnazială “Gheorghe I. Brătianu”, Școala Gimnazială “Ion Creangă”, Școala Gimnazială “Ion Ghica”, Școala Gimnazială “Ion Neculce”, Școala Gimnazială “Ion Simionescu”, Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu”, Școala Gimnazială “Mihai Codreanu”, Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială “Otilia Cazimir”, Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu”, Școala Gimnazială “Titu Maiorescu”, Școala Gimnazială “Vasile Conta”, Școala Gimnazială “Veronica Micle”, Școala Gimnazială “Alexandru cel Bun”, Școala Primară CAROL I”, Școala Primară “Gheorghe Asachi”,

Grădiniţa cu Program Prelunqit “Sf. Sava”, Grădiniţa cu Program Prelungit “Cuvioasa Parascheva”, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 1, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 22, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 24, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 26, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 29, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 8, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 14, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 18, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 16, Grădiniţa cu Program Prelunqit nr. 4.