În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințe şi gospodării ale cetățenilor cresc, iar pagubele materiale sunt însemnate. Acest lucru se întâmplă din neglijența oamenilor, care nu își iau toate măsurile pentru evitarea acestor tragedii.

Cauze precum sistemele de încălzire defecte, mijloacele de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșurile și burlanele de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din imediata apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare în județul Iași.

Pentru evitarea unor situaţii neplăcute, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al județului Iași recomandă cetățenilor următoarele măsuri de prevenire:

La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură:

 • Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curățate pentru a fi în perfectă stare de funcționare;
 • Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita supraîncărcarea acesteia;
 • Este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
 • Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • Sobele se vor utiliza numai cu ușița de alimentare închisă;
 • În fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
 • Nu se vor așeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 • Copiii nu vor fi lăsați niciodată nesupravegheați, cu focul aprins în sobă;
 • La construcția unei sobe, se va avea în vedere ca fundația proprie a acesteia să nu fie amplasată direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planșeelor;
 • În camerele în care încălzirea se realizează cu sobe, este interzisă curățirea cu substanțe inflamabile a dușumelelor şi a oricărui obiect;
 • Cenușa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

La exploatarea coșurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului:

 • Verificarea, curățarea şi repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum se va efectua de către o persoană specializată;
 • Coșurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor şi acoperișurilor;
 • În podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;
 • În poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători.

La exploatarea instalațiilor de încălzire:

 • Aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale se va face după principiul ”gaz pe flacără”;
 • Verificarea etanșeității buteliei de aragaz şi a instalației de alimentare cu gaze se va face cu emulsie de apă şi săpun;
 • Montarea, dar mai ales punerea în funcţiune a unei centrale termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, de personal autorizat şi care, la final, va elibera o serie de documente în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare, cum ar fi “Autorizația de funcționare” sau “Verificare tehnică periodică” ;
 • Proiectarea şi executarea instalației de gaz aferente centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate.

La exploatarea instalațiilor electrice:

 • Nu vor fi utilizate instalații electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
 • Reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
 • Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a circuitelor;
 • Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
 • Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecțiuni;
 • Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ștecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranțelor improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liță sau sârmă.