Având în vedere începerea acţiunilor de igienizare a terenurilor de către cetăţeni, pe fondul încălzirii vremii, vă prezentăm câteva dintre măsurile care trebuie respectate pentru arderea în condiţii de siguranţă a resturilor vegetale rezultate.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
✔️condiţii meteorologice fără vânt;
✔ parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 hectare, prin fâşii arate;
✔ izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole
vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
✔ desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
✔ asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a
eventualelor incendii;
✔ asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 hectare a substanţelor şi mijloacelor
de stingere necesare;
✔ asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor
prevederi generale:
✅ condiţii meteorologice fără vânt;
✅colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel
încât arderea să poată fi controlată;
✅executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
✅curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri;
✅desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
✅asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
✅supravegherea permanentă a arderii;
✅stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
✅interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007. Nu se supune acestei prevederi executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

foto: arhiva