Direcția Exploatare Patrimoniu organizează în data de 4 octombrie 2022, la ora 10.00, la sediul din șos. Națională nr. 43 licitația publică cu strigare pentru închirierea a 20 de locuri de parcare, cu nr. 1 – 20, situate în parcarea de reședință din Calea Galata nr. 1.

Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile G1A, G1B, G1C, G2A și G2B.

În vederea înscrierii la licitație documentele solicitate se depun în format electronic (scanat) pe adresa de email a Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu, destinată exclusiv pentru primire documente licitații, respectiv [email protected]

Data limită de depunere a dosarelor este 29 septembrie 2022, ora 13.00.

Înscrierea se face pentru un loc de parcare / unitate locativă.

Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot obține de la Direcția Exploatare Patrimoniu, telefon 0232.264.246, interior 113.