Vă informăm că următoarele drumuri județene sunt impracticabile traficului rutier

DJ281 Lespezi Sirețel Sticlăria DJ281C Blăgești Coasta Măgurii

DJ208G Kogălniceni-Oboroceni-Movileni

DJDJ208 O Ciohorăni-Cozmești

DJ208I Blăgești-Vânători

DJ282D Podu Iloaiei – Românești

DJ282D Podu Iloaiei – Mădârjac

DJ281B+281D Belcești -Coarnele Caprei-Bulbucani

DJ207A Stornești – Popești

DJ248 Iași – Rebricea

DJ248A Iași – Țibănești

DJ248B Bogonos

DJ282 Iași – Gropnița

DJ249D Prisăcani -Gropnița

Foto ilustrativ ISU IS