Anul școlar 2021-2022 debutează pentru toate unitățile de învățământ cu prezența fizică a școlarilor în sălile de clasă. S-a aprobat scenariul verde in toate localitățile din județ iar elevii și cadrele didactice se vor afla față în față în prima săptămână de școală.

„Luni, 13 septembrie, va debuta noul an școlar într-o situație îmbucurătoare, cu prezența fizică elevilor în sălile de clasă. Se fac în continuare eforturi ca această situație să persiste cât mai mult, dar este nevoie să fim foarte atenți și să respectăm măsurile sanitare preventive și să ne vaccinăm.

Încurajez cadrele didactice care nu au făcut încă vaccinul să aibă încredere că imunizarea este cea mai bună și sigură cale de a tine virusul departe de cei apropiați și de elevi.

De asemenea, copiii care au peste 12 ani pot fi vaccinați și recomand părinților să își dea acordul pentru administrarea vaccinului. Pe parcursul anului școlar vor fi echipe mobile de medici care vor merge în localitățile în care părinții solicită vaccinarea copiilor. Cel mai important lucru este ca școlarii să fie sănătoși și să meargă la ore în condiții normale”, a declarat Marian Grigoraș, prefectul județului Iași.

HOTĂRÂRE privind masurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 10.09.2021

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgentă lași, constituit prin Ordinul 241/17.06.2021 al Prefectului județului lași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.09.2021;
În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgentă, aprobattă prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr, 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor
măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și bioiogic;
Având în vedere Analiza privind incidența cumuIată a cazurilor de COVID-19 în ultimile 14 zile la nivelul județului lași, realizată de Institutul Național de Sănătate Publică;
Având în vedere propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean lași şi Direcţia de Sănătate Publică lași prin adresa cu nr. 8430/10.09.2021 ,
Având în vedere Ordinul comun Nr. 5196/1756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităţilor/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă scenariul de funcțienare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din județul lași, pentru perioada 13.09.2021 – 17.09.20Z1, conform anexei la prezenţa hotărâre.
(2) Inspectoratul Şcolar Județean laşi are obligaţia de a comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul lași.

Art. 2 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Mihai Sturză” al județului lași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situaţii de Urgentă lași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situaţia de Urgenţă Iași, Consiliului Judeţean lași în vederea publicării în Monitorul Oficial al județului lași și tuturor autorităților publice locale din județul lași.