Universitatea de Științele Vieții „Ionescu de la Brad” din Iași (USV) va da startul cazărilor pentru studenții aflați la studii de licență. Astfel, începând de joi, 15 septembrie și până duminică, 18 septembrie 2022 toți studenții USV care nu locuiesc în municipiul Iași se vor caza după un grafic special elaborat, în funcție de anii de studii. Au dreptul la cazare, în cele cinci cămine administrate de către USV Iași, toți studenții de la licență, fie că sunt la buget, fie la taxă, în funcție de rezultatele obținute în anul anterior. De asemenea, tinerii care au ales să studieze la masterat au drept la cazare în limita locurilor rămase disponibile. Universitatea deține aproximativ 1750 locuri de cazare aflate în cele cinci cămine pe care le administrează. De asemenea, un aspect important este acela că USV Iasi reușește să ofere cazare tuturor studenților aflați în primul an de studii, la buget sau la taxă, fie că au fost admiși în sesiunea din vară sau în cea din toamnă. Cazarea fizică a studenților se va efectua după următorul program:

– anii I: 15 – 16 septembrie 2022, în intervalul orar 08:00 – 18:00;

– anii II – VI: 17 – 18 septembrie 2022, în intervalul orar 08:00 – 18:00.

Un rol foarte important în procesul de cazare îl are Liga Studenților Agronomi și Veterinari care va sprijini studenții pe întreg procesul de cazare.

„Precazarea online s-a dovedit a fi o soluție viabilă de care s-au bucurat studenții USV Iasi, încă de acum patru ani, datorită gradului de transparență ridicat și a modalității mai rapide de repartizare a studenților în cămine. De asemenea, toți studenții admiși în sesiunea din vară și toamnă vor beneficia de un loc în cămin, chiar dacă nu au putut realiza precazarea online”, a precizat prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale.

Studenții la buget, ai căror părinți sunt cadre didactice în activitate, conform art. 277 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, studenții orfani de unul sau ambii părinți, studenţii cu dizabilităţi – grad accentuat, conform art.6 al.8 din Legea 448/2006, studenţii asistaţi ai caselor de copii şi cei aflaţi în plasament familial şi studenţii străini, bursieri ai statului român, conform OMEN nr. 3 900/16.05.2017, beneficiază de gratuitate la regia de cămin. De asemenea, studenţii cu dizabilităţi – grad accentuat, conform art.6 al.8 din Legea 448/2006, studenții asistați ai caselor de copii și cei aflați în plasament familial, studenții la taxă ai căror părinți sunt cadre didactice și studenții din Republica Moldova, care studiază în regim financiar cu taxă, beneficiază de o reducere de 50% din cuantumul regiei de cămin.