Municipalitatea ieșeană și-a mărit din nou patrimoniul. În urma ședinței Consiliului Local de luni, 22 noiembrie 2021, Primăria a preluat mai multe terenuri și drumuri din suprafața fostului combinat Fortus, anume 3,44 hectare de terenuri și 0,55 hectare de drumuri. Prin această procedură au fost stinse creanțe în sumă de 6.883.060 lei pe care societatea le avea față de municipalitate.

Acestea au fost cauzate în special de neplata impozitelor și taxelor pe clădiri, teren și mijloace de transport.

„Este o ultimă încercare pentru a recupera din creanțele pe care Fortus le-a acumulat către Municipiul Iași de la ultima procedură de dare în plată. Practic, astăzi am rectificat bugetul local în sensul că introducem creanța ca venit, dar o și cheltuim în aceeași manieră, prin procedura de dare în plată, încercând să obținem un teren de circa patru hectare, situat în partea sud-estică a combinatului. Hotărârea de Consiliu Local o vom depune rapid la compania care se ocupă de situația Fortus. Astfel, se va încheia etapa de insolvență a Fortus și, începând de săptămâna viitoare, va fi declarată starea de faliment. Vom vedea ce destinație vom da acestui teren, având în vedere ce se poate face acolo, care sunt nevoile orașului și care sunt oportunitățile de a-l valorifica. Pe lângă terenul care face obiectul acestui proiect, am mai găsit un altul, de circa cinci hectare, pe care vom încerca să îl negociem pentru a întregi această suprafață”, a declarat primarul Mihai Chirica.

În cursul anului 2018, în urma derulării procedurilor de dare în plată, municipalitatea a intrat oficial în posesia a circa 23,5 de hectare din platforma industrială a Fortus. Din totalul suprafeței aproximativ zece hectare sunt acoperite de activele fostei uzine. Valoarea datoriilor recuperate de municipalitate în acest fel a fost de 87 de milioane de lei.

Construcţiile Fortus care au intrat în proprietatea Primăriei sunt secţia de sculărie, uzina tehnologică, turnătoria de fontă, depozitul central, modelăria şi baza de şarjabilizare, depozitul de răşini şi secţia de mecanică grea.Pe de altă parte, municipalitatea are în plan realizarea unui parc industrial în str. Poitiers nr. 10, pe platforma Fortus, pe o suprafață de aproximativ 19,5 ha de teren. Parcul va fi administrat de către SC Tehnopolis SRL, la care Municipiul Iași, prin Consiliul Local Iași, este asociat unic. O hotărâre în acest scop a fost votată de Consiliul Local pe 4 octombrie 2021.