Municipiul Iași a primit aprobarea de la BERD pentru documentația de licitație iar anunțul a fost deja publicat. Data de deschidere a licitației este 17 Ianuarie 2022.

Este vorba despre readucerea în circuitul cultural a fostului cinematograf Dacia. În cadrul ședinței de Consiliu Local din 2 iulie 2021 a fost votată și hotărâre privitoare la actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI pentru proiectul Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf Dacia.

Conform proiectului, actuala sală de cinema va deveni un spațiu multifuncțional care să permită desfășurarea de spectacole de teatru, muzică, dans etc., cu toate instalațiile și dotările necesare. De asemenea, vor fi asigurate funcțiunile de acces necesare persoanelor cu dizabilități.

Durata estimată de execuție a acestui obiectiv de investiții este de 18 luni, din care lucrările de construcții și montaj sunt prevăzute a fi realizate în 12 luni.