Cei care obișnuiesc să posteze imagini pe internet cu posibile abateri de la legislația rutieră săvârșite de șoferii unor mașini iar în imagini apare și numărul de înmatriculare, pot fi considerați operatori de date personale și trebuie să respecte principiile prelucrării datelor, altfel riscă amendarea. ANSPDCP subliniază că monitorizarea respectării regulilor de circulație cade în competența poliției.
Autoritatea română de protecție a datelor a arătat că informațiile legate de numerele de înmatriculare ale mașinilor reprezintă date cu caracter personal, deoarece duc la identificarea, în mod indirect, a proprietarilor acestora (persoane fizice).

Prin urmare, potrivit legislației GDPR, cei ce prelucrează astfel de date, indiferent dacă vorbim despre o persoană fizică sau una juridică, au calitatea de operator de date cu caracter personal și obligația de a respecta prevederile legale din domeniul protecției datelor. Persoanele obligate să respecte GDPR, fiind considerate operatori de date personale, riscă amendarea dacă încalcă prevederile acestui act normativ.

Potrivit GDPR, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

De asemenea, GDPR stabilește că “operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal”.

Așadar, distribuirea unor astfel de date personale pe internet, care pot ajunge în posesia unui număr mare de persoane, fără să existe un control ulterior asupra utilizării lor, poate reprezenta o nerespectare a dreptului la viață privată și a prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

sursa: avocatnet.ro