Absolvetii de clasa a XII-a mai au la dispozitie doar o zi pentru a se inscrie la sesiunea de toamna a Bacalaureatului din acest an.

Înscrierea candidaților pentru examenul de Bacalaureat se face prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează: pentru candidaţii din anii precedenţi şi pentru candidaţii din seria curentă, în cazul celei de-a doua sesiuni, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului de Bacalaureat, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia: certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă și adeverinţa cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor.

Pe data de 7 august 2022, candidații vor susține proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, urmând, la data de 8 august 2022, să fie susținută ultima testare, la proba la alegere a profilului și specializării.

În perioada 22–23 august 2022, va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, iar pe 24 august 2022 va fi evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Ultimele probe orale vor fi susținute în zilele de 25 (evaluarea competențelor digitale), 26 și 29 august 2022 (evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională).

Rezultatele la probele scrise ale Bacalaureatului vor fi afisate pe 31 august, candidatii putand depune contestatii in aceeasi zi, urmand ca rezultatele finale pentru sesiunea de toamna a Bacalaureatului sa fie afisate pe 3 septembrie 2022.